Prawo własności w doktrynach polityczno-prawnych XVII i XVIII wieku

Zbigniew Filipiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.005

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grotius H., O prawie wojny i pokoju, Warszawa 1957.

Hume D., Traktat o ludzkiej naturze, Warszawa 1963, t. II.

Janet P., Historia doktryn politycznych wraz z historią filozofii prawa, Poznań 1923.

Monteskiusz K., Listy perskie, Kraków 1918.

Monteskiusz K., O duchu praw, Warszawa 1957, t. I.

Rousseau J.J., Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, czyli zasady prawa politycznego, Łódź 1948.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Tom drugi. Filozofia nowożytna do roku 1830, Warszawa 1970.

Turgot A.R.J., O tworzeniu i podziale bogactwa, Warszawa 1927.

Voise W., Myśl społeczna siedemnastego wieku, Warszawa 1970.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism