Szwajcarski kodeks zobowiązań w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Anna Maria Falkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.004

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Domański L., System kodeksu zobowiązań, Nowy Kodeks Zobowiązań 1934, nr 20-21.

Dunin K., Nowy kodeks cywilny szwajcarski, Gazeta Sądowa Warszawska 1908, nr 45.

Longchamps de Berier R., Zasada wolności umów w projektach polskiego prawa o zobowiązaniach, Lwów 1930.

Posner S., Prace Komisji Kodyfikacyjnej. Kilka uwag z powodu sprawozdania prezydenta K. K. profesora Fiericha, Gazeta Sądowa Warszawska 1924, nr 9.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism