Zasada dyskontynucaji prac parlamentu. Wybrane problemy

Agnieszka Bień-Kacała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.002

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Galicki L., Artykuł 98, uwaga 31-31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. I, Warszawa 1999.

Galster J., Argument milczenia prawa w wykładni Konstytucji RP, [w:] Księga Jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004.

Galster J., O tak zwanym kontekście konstytucji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998.

Preisner A., Zwyczaj i prawo zwyczajowe, [w:] Charakter i struktura norm konstytucyjnych, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Zubik M., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, Opinia nr 5, Przegląd Sejmowy 2002, z. 1.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism