"Security Wall" na okupowanych terenach palestyńskich. Kilka uwag na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Jan Białocerkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.001

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bach D., Uwagi n tle opinii doradczej MTS o legalność groźby lub użycia broni jądrowej, Państwo i Prawa 1997, nr 9.

Cyprian T., Sawicki J., Prawo norymberskie, Bilans i perspektywy, Warszawa-Kraków 1948.

Jabłońska A., Stalice naszego świata – Jerozolima, Wprost 2005, nr 1203.

Kowalewski M., Jerozolima – miasto trzech religii, Warszawa 2001.

Łoś-Nowak T., ONZ w XXI wieku: w poszukiwaniu nowego paradygmatu, [w:] Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, red. R. Kużniar, E. Haliżak, Warszawa 2003.

Rekowski M., Samostanowienia narodów w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

Skubiszewski K., Uprawnienie państwa do samoobrony a Kart Narodów Zjednoczonych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1962, nr 4.

Zdybska K., Izraelski mur bezpieczeństwa a zwalczanie terroryzmu palestyńskiego w kontekście prawa międzynarodowego, [w:] Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, red. K. Lankosz, M. Chrośnicki i P. Czubik, Bielsko-Biała 2004.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism