Miejsce dydaktyki przekładu w planach nauczania na kierunkach kształcących romanistów w polskich ośrodkach uniwersyteckich

Halina Chmiel-Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.021

Abstrakt


Choć nauczanie przekładu prowadzone jest we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich w Polsce, gdzie istnieją instytuty lub katedry filologii romańskiej, postrzeganie roli dydaktyki przekładu w ogólnym kształceniu romanistów jest bardzo różnorodne. Dogłębna analiza planów nauczania skierowanych do studentów filologii romańskiej lub języka francuskiego pierwszego i drugiego cyklu studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 pokazuje, że rozbieżności są ogromne. Złożoność dydaktyki przekładu świadczy o dynamice i rozwoju tej dziedziny, jednak dyskusja o niezbędnych jej komponentach pozostaje ciągle otwarta.


Słowa kluczowe


dydaktyka przekładu; plany studiów; filologia romańska; przedmioty tłumaczeniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk A., 2013, Dydaktyka przekładu na studiach filologicznych – ideały, marketing, potrzeby rynku?, „Między Oryginałem a Przekładem”, 19, s. 11–22.

Delisle J., 1998, „Le metalangage de l’enseignement de la traduction d’apres les manuelsˮ, [w:] Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement, J. Delisle, H. Lee-Jahnke (red.), Ottawa, s. 18–242.

Kaczmarek A., 2013, Dydaktyka przekładu audiowizualnego na filologii romańskiej od podstaw: metody, treści, propozycje rozwiązań, „Między Oryginałem a Przekładem”, 19, s. 67–84.

Lipińska E., Seretny A., 2016, Przedmowa, [w:] Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Kraków, s. 9–10.

Piotrowska M., 2016, Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu, Warszawa.

Płusa P., 2007, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy, Katowice.

Sekuła J., 2018, Sylwetka i kompetencje współczesnego nauczyciela akademickiego przekładu pisemnego, [w:] Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki, A.D. Kubacki, K. Sowa-Bacia (red.), Kraków, s. 78–95.

Smentek M., 2011, Doskonalenie kompetencji językowej przyszłych nauczycieli języka angielskiego: inne spojrzenie na przekład, [w:] Język – literatura – kultura. Konteksty glottodydaktyczne, U. Malinowska (red.), Płock, s. 445–451.

Wei Ch., 2017, Reflexions sur le cours de traduction chinois-francais dans le cadre du programme de francais en licence a l’universite chinoise, „Synergies Chine”, 12, s. 43–56.

http://neo.uwb.edu.pl/?page_id=13310

http://www.ifr.filg.uj.edu.pl/filologia-romanska-i-stopnia

http://neofilologia.up.krakow.pl/?page_id=299

https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_romanskiej/ biezacy_rok_akademicki/plan_studiow

http://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=0&kid=499&op=2

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=0&kid=1845&op=2

https://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,11651.htm

http://romanistyka.uni.lodz.pl/programy-studiow/

http://romanistyka.wfil.uni.opole.pl/siatki-studiow/

http://neo.amu.edu.pl/ifrom/index.php?option=com_content&task=view& id=30&Itemid=28

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazKierunek& kod=FL

http://wf.usz.edu.pl/katedra-filologii-romanskiej/ strefa-studenta/#program-studiow

http://www.home.umk.pl/~kfrwww/programy-i-studiow/

http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=28〈=pl

https://ifr.uni.wroc.pl/pl/program-studiow-4

https://ifr.uni.wroc.pl/pl/program-studiow-1
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism