Warsztat pracy tłumacza literatury: badania ankietowe

Dorota Guttfeld, Monika Linke-Ratuszny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.009

Abstrakt


Artykuł jest raportem z badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób zajmujących się przekładem literackim. Celem badania było stworzenie orientacyjnego obrazu warsztatu pracy i organizacji pracy tłumacza literatury. Pytania dotyczyły sposobu korzystania z komputera, programów do edycji tekstu i poszczególnych ich funkcji, sposobu otrzymywania i wysyłania tekstów, technik stosowanych w trakcie ich poprawiania, a także wymagań odnośnie do ich formatowania.


Słowa kluczowe


przekład literacki; badanie ankietowe; warsztat tłumacza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Austermuehl F., 2012, Using concept mapping and the web as corpus to develop terminological competence among translators and interpreters, „Translation Spaces”, 1, s. 54–80.

Austermuehl F., 2013, Future (and not-so-future) trends in the teaching of translation technology, „Revista Tradumatica: tecnologies de la traduccio”, 11, s. 326–337.

Batko-Tokarz B., 2016, Nowa interpunkcja w nowych mediach?!, [w:] Język a media: zjawiska językowe we współczesnych mediach, B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch (red.), Kraków, s. 205–221.

Biau-Gil J. R., Pym A., 2006, Technology and translation (a pedagogical overview), [w:] Translation Technology and its Teaching, A. Pym, A. Perestrenko, B. Starink (red.), Tarragona, s. 5–19.

Fulford H., Granell-Zafra J., 2004, The uptake of online tools and web-based language resources by freelance translators: Implications for translator training, professional development, and research, [w:] Proceedings of the Second International Workshop on Language Resources for Translation Work, Research and Training, E. Y. Rodrigo (red.), Stroudsburg, s. 50–60.

Fulford H., Granell-Zafra J., 2005, Translation and technology: a study of UK freelance translators, „Journal of Specialised Translation”, 4, s. 2–17.

Guttfeld D., 2018, Tłumacze literaccy: realia i warsztat pracy, „Rocznik Przekładoznawczy Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 13, s. 83–97.

Hutchins J., 1998, The origins of the translator’s workstation, „Machine Translation”, 13, s. 287–307.

Landers C., 2001, Literary translation: a practical guide, Clevedon.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.

Somers H. (red.), 2003, Computers and translation: a translator’s guide, Amsterdam.

Sikora I., 2013, Polish translators’ workstation: On the usage and adoption of computer-assisted translation tools with some implications for translators’ training, [w:] Translator and the Computer, T. Piotrowski, Ł. Grabowski (red.), Wrocław, s. 11–33.

Sin-Wai C. (red.), 2014, Routledge encyclopedia of translation technology, New York.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism