Poprawić poprzednika? – Koncepty tłumaczy w serii translatorskiej. Na przykładzie opowiadania Panny z wilka Jarosława Iwaszkiewicza i niemieckich tłumaczeń

Anna Fimiak-Chwiłkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.001

Abstrakt


Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie problematyki serii translatorskich na przykładzie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pt. Panny z Wilka oraz trzech niemieckojęzycznych tłumaczeń, powstałych w krótkim odstępie czasowym, w latach 1956, 1963 oraz 1985, na terenie NRD i RFN. Autorka za pomocą wybranych przykładów próbuje wskazać strategie poszczególnych tłumaczy (Kurta Harrera, Henryka Bereski i Klausa Staemmlera) oraz zastanowić się nad istotą odmiennych konceptów translatorskich.


Słowa kluczowe


przekład literacki; seria translatorska; koncept translatorski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Iwaszkiewicz, J., 1956, Die Mädchen von Wilkohof, tłum. K. Harrer, Berlin.

Iwaszkiewicz, J., 1963, Die Mädchen von Wilko, tłum. H. Bereska, Berlin.

Iwaszkiewicz, J., 1985, Die Fräulein von Wilko, tłum. K. Staemmler, Frankfurt am Main.

Iwaszkiewicz, J., 2004, Panny z Wilka, Krąków (pierwsze wydanie 1933).

Adamowicz-Pośpiech, A., 2013, Seria w przekładzie, Katowice.

Balcerzan, E., 1998, „Poetyka przekładu artystycznego”, [w:] Nurt, nr 8, przedruk w: idem, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice.

Benjamin, W., 1972, „Die Aufgabe des Übersetzers”, [w:] Gesammelte Schriften IV.1, T. Texroth (red.), Frankfurt am Main, s. 9–21.

Brzozowski, J., 2011, Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków.

Dąmbska-Prokop, U., 1997, Śladami tłumacza: szkice, Częstochowa.

Fimiak-Chwiłkowska, A., 2013, Das Übersetzen der Kulturbilder. Klaus Staemmlers Übertragungen der polnischen Literatur, Saarbrücken.

Kaźmierczak, B., Kuczyński, K.A., 2010, „Niezatarte świadectwo…”. Życie i dzieło Henryka Bereski, Słubice–Włocławek.

Kraskowska, E., 1985, „Dwujęzyczność a problemy przekładu”, [w:] Miejsca wspólne, E. Balcerzan, S. Wysłouch (red.), Warszawa, s. 182–204.

Legeżyńska, A., 1999, Tłumacz i jego kompetencje autorskie: na materiale powojennych tłumaczeń A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kiryłowa, A. Błoka, Warszawa.

Lem, S., 1976a, Katar, Kraków.

Lem, S., 1976b, Der Schnupfen, tłum. R. Buschmann, Berlin.

Lem, S., 1977, Der Schnupfen, tłum. K. Staemmler, Frankfurt am Main.

Maletzke, E., 1978, „In Polen träume ich auf Polnisch. Tagsüber kommissarischer Direktorder Buchhandler-Schule, abends Übersetzer”, [w:] Börsenblatt 10. 3.2.1978, Frankfurter Ausgabe, s. 181–184.

Ricoeur, P., Torop, P., 2008, O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk.

Stiller, R., 1997, „Ty żagwio! Albo Nabokov Kłobukowskiego”, [w:] Wiadomości Kulturalne, nr 47 (183), s. 6.

Zarek, J., 1991, „Seria jako zbiór tłumaczeń”, [w:] Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich, P. Fast (red.), Katowice, s. 7–15.

Ziomek, J., 1975, „Kto mówi?”, [w:] Teksty, nr 6, s. 44–55.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism