Opowiadanie Nema povratka Miodraga Bulatovicia – tłumacz jako pośrednik między literaturą serbską a polską

Justyna Fudala

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.007

Abstrakt


Miodrag Bulatović jest przedstawicielem groteskowo-awangardowego nurtu powojennej literatury serbskiej, nawiązującym w swoich opowiadaniach i powieściach do tematyki zła i moralnego zniszczenia. Artykuł stanowi podsumowanie pracy tłumacza nad przełożeniem Prologu i pierwszego opowiadania z tomu Vuk i zvono – Nema povratka. Przedstawia problemy translatoryczne i zastosowane strategie ze wskazaniem specyfiki stylu pisarskiego autora oryginału.


Słowa kluczowe


Miodrag Bulatović; zbiór opowiadań Vuk i zvono; opowiadanie Nema povratka; tłumaczenie; kultura w tłumaczeniu; wyzwania tłumaczeniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antić, G., 1984, Realnost i fantastika u prozi Miodraga Bulatovića, „Stremljenja” br. 3, godina XXIV, s. 77–98.

Bednarczyk, A., 2008, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa.

Bobrownicka, M., 1965, Proza Miodraga Bulatovicia, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN”, Kraków, s. 165–182.

Bukwalt, M., 2004, „Groteskowy obraz świata w opowiadaniu Tyrania Miodraga Bulatovicia”, Slavica Wratislaviensia CXXXI, Wrocław, s. 111–123.

Chołodowski, W., 1986, „O Bulatoviciu”, [w:] Literatura na Świecie, nr 1, Warszawa, s. 230–249.

Dąmbska-Prokop, U., 2012, O tłumaczeniu źle i dobrze, Kraków.

Deretić, J., 2004, Istorija srpske književnosti, Beograd.

Fast, P., 1991, „O granicach przekładalności”, [w:] Przekład artystyczny, P. Fast (red.), Katowice, s. 19–31.

Filipek, M., 1996, Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia Największa tajemnica świata, „Slavica Wratislaviensia” XCII, Wrocław, s. 99–108.

Fornelski, P., 1995, „Kontekstualizacja przekładu. Między mitem wierności a zdradą”, [w:] Między oryginałem a przekładem, J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec (red.), Kraków, s. 21–29.

Głowiński, M. (red.), 1991, Zarys teorii literatury, Warszawa.

Gryglewicz, T., 1984, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków.

Hejwowski, K., 2016, Iluzja przekładu: przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym, Katowice.

Jovanović, A., 2015, Osnovi teorije prevođenja sa kritičkim poređenjem prevoda, Beograd–Zagreb.

Kayser, W., 1979, „Próba określenia istoty groteskowości”, Pamiętnik Literacki, s. 271–280.

Kesić, D., 2013, Frazeološko tumačenje i prevođenje, Banja Luka.

Kępiński, A., 2003, „O przekładzie znaków i znaczeń nacechowanych kulturowo”, [w:] Między oryginałem a przekładem, U. Kropiwiec, M. Filipowicz- Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa (red.), Kraków, s. 13–21.

Mršević-Radović, D., 2014, Frazeologija i nacionalna kultura, Beograd.

Palavestra, P., 1972, Posleratna srpska književnost 1945–1970, Beograd.

Pijanović, P., 2001, Poetika groteske: pripovedačka umetnost Miodraga Bulatovića, Beograd.

Sławek, T., 1991, „Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia”, [w:] Przekład artystyczny. Problemy teorii i krytyki, P. Fast (red.), Katowice, s. 7–17.

Sławek, T., 1993, „ORT/ WORT. Nomadyzm jako strategia translacji (Jak tłumaczyć to, co nieprzetłumaczalne)”, [w:] Przekład artystyczny. Strategie translatorskie, Piotra Fast (red.), Katowice, s. 7–17.

Sokoł, L., 1971, O pojęciu groteski II, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, s. 21– –51.

Šukalo, M., 2002, Odmrzavanje jezika. Poetika stranosti u djelu Miodraga Bulatovića, Banja Luka.

Szymoniuk, M., 1991, „Jeszcze raz o funkcjonalności przekładu”, [w:] Przekład artystyczny. Zagadnienia serii translatorskich, P. Fast (red.), Katowice, s. 91–105.

Tomić, L., 2005, Groteskni svijet Miodraga Bulatovića, Nikšić.

Urujević, V., 1976, Iščašeni život Miodraga Bulatovicia, „Kritički dijalozi”, Sarajevo, s. 225–228.

Warchoł, M., 2011, „O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu. Szkic psycholingwistyczny”, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, t. 2, cz. 1, B. Tokarz (red.), Katowice, s. 138–143.

Vučković, R., 1973, „Tragikomiczny świat marionetek Miodraga Bulatovicia”, [w:] Literatura na Świecie, nr 8, Warszawa, s. 649–671.

Zarek, J., 1992, „Przekład jako nowa wartość literacka”, [w:] Przekład artystyczny. Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce, P. Fast (red.), Katowice, s. 22–29.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism