Tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej: wyzwania współczesnej wieży Babel

Magdalena Buchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.004

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie pracy tłumaczy pracujących dla instytucji Unii Europejskiej. Zostało w nim zaprezentowane środowisko pracy tłumaczy konferencyjnych oraz osób tłumaczących dokumenty i materiały prasowe, z uwzględnieniem wyzwań, jakie stawia przed nimi wielojęzyczność UE (24 oficjalne języki). Artykuł obejmuje także opis ścieżki kariery tłumacza w UE.


Słowa kluczowe


tłumacz; Unia Europejska; język urzędowy; tłumaczenie ustne; tłumaczenie pisemne; legislacja; Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej; Rada Europejska; Komisja Europejska; kariera; polityka językowa; służby językowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De la Baume, M., 2016, “Godsave(d) English in the EU”, [w:] Politico, Bruksela, http://www.politico.eu/article/god-save-english-in-the-eu-disapearusing-language-european-union/ (dostęp: 2 lipca 2016 r.).

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych (DG SCIC), 2014, Czym jest tłumaczenie konferencyjne?, http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_pl.htm (dostęp: 2 kwietnia 2016 r.).

Frequently asked questions about DG Translation, 2016, http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_en.htm#6 (dostęp: 12 czerwca 2016 r.).

Interpretation in figures, 2015, European Commission, Brussels.

Kaduczak, J., Kaduczak, M., 2005, Tłumacz dla Unii. Przewodnik dla uczestników konkursu tłumaczy w instytucjach Unii Europejskiej, Warszawa.

„Karta praw podstawowych Unii Europejskiej”, 2012, [w:] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, Bruksela, s. 391–407.

Michałowska-Gorywoda, K., 2001, „Służby lingwistyczne Unii Europejskiej”, [w:] Studia Europejskie 3/2001, Warszawa, s. 81–98.

Państwa członkowskie UE, 2014, http://europa.eu/about-eu/countries/member- countries/index_pl.htm (dostęp: 1 czerwca 2016 r.).

Pariente, A. (red.), Translation at the European Commission – a history, 2010, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Pleciński, J., Pławski, M. (red.), 2009, Wstęp, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 5, s. 9–10.

Rada Europejska i Rada UE w pigułce, 2014, Urząd Publikacji UE, Bruksela.

Regulamin Parlamentu Europejskiego. Ósma kadencja Parlamentu, 2015, Bruksela.

Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community, 2014, http://ec.europa.eu/civil_service/index_pl.htm (dostęp: 1 lipca 2016 r.).

The language service of the General Secretariat of the Council of the European Union. Making multilingualism work, 2012, General Secretariat of the Council, Brussels.

„Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)”, 2012, [w:] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, Bruksela, s. 47–200.

Translation and the European Union, 2016, http://ec.europa.eu/dgs/translation/translating/index_en.htm (dostęp: 12 czerwca 2016 r.).

Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim, 2015, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/20150201PVL00013/Wieloj%C4%99zyczno%C5%9B%C4%87-w Parlamencie-Europejskim (dostęp: 12 czerwca 2016 r.).

Wytyczne w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi, 2010, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism