Drogą okrężną z ziemi włoskiej do Polski. Praktyczne aspekty zawodu tłumacza przysięgłego we Włoszech i procedura uznawania jego kwalifikacji w Polsce

Claudio Salmeri

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2015.010

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest gruntowne przedstawienie praktycznych aspektów ścieżki kariery zawodowej tłumacza przysięgłego we Włoszech oraz omówienie rozporządzenia określającego zasady uznawania jego kwalifikacji w Polsce. Temat dotyczący statusu tłumacza przysięgłego we Włoszech nie został dotychczas wystarczająco zbadany, dlatego w niniejszym artykule podjęto próbę jego obszerniejszej i wnikliwszej analizy.


Słowa kluczowe


tłumacz przysięgły; kwalifikacje zawodowe; status tłumacza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alibrandi, L., Corso, P., (red.), 2013, Codice penale e di procedura penale e leggi complementari, Piacenza.

Biernacka-Licznar, K., 2011, ,,Instytucja tłumacza przysięgłego w Polsce i we Włoszech. Kształcenie tłumaczy przysięgłych na studiach podyplomowych w Polsce’’, [w:] Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju, seria Italica Wratislaviensia II, K. Biernacka-Licznar, J. Łukaszewicz (red.), Toruń, s. 165–182.

Calamandrei, P., 1943, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Padova.

Drago, M. (a cura di), 2013, Codice civile e di procedura civile, Milano.

Kubacki, A., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 218, poz. 1441).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.).

http://www.tlumaczeniaprawnicze.com.pl/2011/06/08/zmiany-w-ustawie-ozawodzie-tlumacza-przysieglego/ (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://www.professionisti.it/frontend/articolo/1160/Come-diventaretraduttore-giurato-per-il-Tribunale (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://www.e-schooloftranslation.org/professione-traduttore/traduzioni-giurate#sthash.RqYVKW0J.dpuf (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://www.mondolavoro.it/blog/il-traduttore-come-farlo-in-tribunale-e-dintorni/ (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://www.ferrotraduzioni.it (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://www.aniti.it/peritigiurati/VADEMECUM.pdf (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://glottovolante.blogspot.com/2011/11/traduttori-registrati-presso-la-camera.html (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).

http://www.proz.com/forum/italian/11943-come_diventare_traduttore_giurato. html (dostęp: 7 grudnia 2013 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism