Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego

Bolesław Cieślik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.006

Abstrakt


Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie materiały pomocnicze są dopuszczalne na egzaminie na tłumacza przysięgłego w świetle dosyć nieprecyzyjnych przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego. Wspomniany akt prawny dopuszcza w części pisemnej egzaminu korzystanie przez kandydatów ze słowników, nie precyzując jednak tego pojęcia. Posiłkując się poglądami teoretyków leksykografii, autor artykułu stara się przeanalizować dopuszczalność korzystania na egzaminie z kilku dostępnych dzieł leksykograficznych, które wprawdzie mają w tytule określenie „słownik”, jednak po przebadaniu treści okazuje się, że nie zawsze są słownikami.


Słowa kluczowe


tłumacz przysięgły; słownik; materiały pomocnicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego, Dz. U. Nr 15, poz. 129.

Banaszak, B., von Brunneck, A., de Vries T., Krzymuski M., 2005, Słownik prawa i gospodarki. Tom II niemiecki-polski, Warszawa.

Borkowski, T., 2011, Polsko-angielski słownik terminów prawnych Polterm z definicjami, Warszawa.

Creifelds, C. (red.), 2004, Rechtsworterbuch, Munchen.

Domagała, M., Haładyj, A., Wrzoska, S., 2010, Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa.

Garner, B. A., 2011, Black’s Law Dictionary. Pocket Edition, Eagan–Rochester.

Gordon, J., 2011, Słownik prawniczy angielsko-polski polsko-angielski, Warszawa.

Hołyst, B. (red.), 2005, Wielka encyklopedia prawa, Warszawa.

Jaślan, J., Jaślan H., 1999, Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski, Warszawa.

Kalina-Prasznic, U., 2006, Encyklopedia prawa, Warszawa.

Kilian, A., Kilian, A., 2011, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, tom II polsko-niemiecki, Warszawa.

Kienzler, I., 2006, Słownik terminologii gospodarczej. Bankowość, finanse, prawo, Warszawa.

Ożga, E., 2006, Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski, Warszawa.

Pyć, D., Zużewicz-Wiewiorkowska, I., 2013, Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa.

Bergenholtz, H., 1996, “Grundfragen der Fachlexikographie”, [w:] Euralex ‘96 Proceedings I–II Papers submitted to the Seventh EURALEX International Congress on Lexicography, M. Gellerstam, J. Jarborg, S.-G. Malmgren, K. Noren, L. Rogstrom, C. Rojder Papmehl (red.), Goteborg, s. 731–758.

Burkhanov., I., 2010, Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology, Rzeszów.

Engelberg, S., Lemnitzer, L., 2009, Lexikographie und Worterbuchbenutzung, Tubingen.

Felber, H., Schaeder, B., 1999, Typologie der Fachworterbucher, [w:] Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, L. Hoffmann, H. Kalverkumper, H.E. Wiegand (red.), Berlin–New York.

Kania, S., Tokarski, J., 1984, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa.

Nord, B., 2002, Hilfsmittel beim Ubersetzen. Eine empirische Studie zum Rechercheverhalten professioneller Ubersetzer, Frankfurt am Main.

Piotrowski, T., 2001, Zrozumieć leksykografię, Warszawa.

Wiegand, H.E., 1988, „Was eigentlich ist Fachlexikographie? Mit Hinweisen zum Verhaltnis von sprachlichem und enzyklopadischem Wissen”, [w:] Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien. Ludwig Erich Schmitt zum 80. Geburtstag von seinen Marburgern Schulern, H.H. Munske, P. von Polenz, O. Reichmann, R. Hildebrandt (wyd.), Berlin–New York.

Żmigrodzki, P., 2009, „Najważniejsze zasady opisu znaczenia w ≪Wielkim słowniku języka polskiego≫”, [w:] Linguistica Copernicana, nr 1, s. 183–198.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism