Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida

Agata Brajerska-Mazur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.004

Abstrakt


Znający kontekst powstania utworu Norwida Święty-pokój interpretują jego sens jako gorzko- ironiczną refleksję nad przebiegiem powstania styczniowego i skłonnością Polaków do udziału w nieprzygotowanych zrywach patriotycznych. Niektórzy komentatorzy postulują jednak odczytanie wiersza w oderwaniu od sytuacji, która go zrodziła. Rozumieją wtedy utwór jako tekst radosny, wychwalający trud przynoszący zwycięstwo. Czytelnicy przekładu wiersza nie znają polskich kontekstów warunkujących jego rozumienie. Kontekst, w którym zostało zanurzone tłumaczenie jest inny i bardzo zaskakujący.


Słowa kluczowe


tłumaczenie poezji; kontekst; tekst

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Polish Anthology, including an original English translation, along with the Polish text. A book for all friends of Poland, who wish to understand something of the Polish ethos, literature and language, as well as for the Polish themselves, selected by T.M. Filip, translated by M.A. Michael / Moja ojczyzna-polszczyzna. Wybór poezji polskiej z utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Tuwima i innych, z przekładem na angielski M.A. Michaela, w opracowaniu T.M. Filipa [Tytusa Filipowicza], Edinburgh 1944.

Balcerzan, E., Rajewska E., 2007, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005, Poznań.

Barańczak, S., 2004, „Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny”, [w:] tenże, Ocalone w tłumaczeniu, wydanie 3, poprawione i znacznie rozszerzone, Kraków, s. 13–62.

Bilczewski, T., 2010, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010.

Brajerska-Mazur, A., 1991/1992, „Norwid w tłumaczeniach Adama Czerniawskiego”, [w:] Studia Norwidiana, nr 9–10, s. 264–280.

Brajerska-Mazur, A., 1999–2000, „Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski”, [w:] Studia Norwidiana, nr 17–18, s. 385–393.

Brajerska-Mazur, A., 2002, O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin.

Brajerska-Mazur, A., 2004, „Adam Czerniawski i Selected Poems Norwida”, [w:] Studia Norwidiana, nr 22, s. 293–308.

Brajerska-Mazur, A., 2004, „Norwid w tłumaczeniach Jerzego Pietrkiewicza”, [w:] Pamiętnik Literacki, XCV, z. 1, s. 151–174.

Brajerska-Mazur, A., 2004, „Norwid w tłumaczeniu M.J. Mikosia”, [w:] Studia Norwidiana, nr 22, s. 273–284.

Brajerska-Mazur, A., 2007, „Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski II”, [w:] Studia Norwidiana, nr 24–25, s. 387–391.

Brajerska-Mazur, A., 2008, „Norwid w tłumaczeniu Teresy Bałuk”, [w:] Przegląd Humanistyczny, nr 3, s. 41–60.

Brajerska-Mazur, A., 2008, „Ten Commandments for the Translation of the Works of Cyprian Norwid (and what came from them, or, on the translations of Danuta Borchardt)”, [w:] The Polish Review, Vol. LIII, No. 4, s. 495–540.

Brooke-Rose, Ch., 1958, „Cyprian Norwid. Twelve Poems”, [w:] Botteghe Oscure, Vol. XXII, s. 191–199.

Gomulicki, J.W., 1966, Norwid. Dzieła zebrane, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa.

Kuczera-Chachulska, B., 1998, „Czas siły-zupełnej”: o kategorii wysiłku w poezji Norwida, Lublin.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism