Ekwiwalencja intersemiotyczna w przekładzie rysunków budowlanych

Barbara Walkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2013.005

Abstrakt


W niniejszym artykule autorka porusza temat ekwiwalencji intersemiotycznej w przekładzie rysunków budowlanych, charakteryzujących się złożoną siecią zależności między oznaczeniami graficznymi a odpowiadającymi im formułami werbalnymi. Zgodnie z zasadami przekładu intersemiotycznego tłumacz zobowiązany jest przenieść elementy wizualne w wersji oryginalnej, zestawiając je z adekwatnymi wyjaśnieniami w języku docelowym, dostosowanymi do norm dyskursywnych kultury przyjmującej. W tym celu powinien legitymować się znajomością używanych w budownictwie kodów semiotycznych polskich i francuskich, które w wersji okrojonej przedstawia poniższy tekst.

Słowa kluczowe


ekwiwalencja intersemiotyczna; przekład intersemiotyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jakobson, R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka, t. 1, Warszawa.

Klag, M., 2006, „Informacje i emocje – o czytaniu logotypów”, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, E. Tabakowska (red.), Kraków, s. 69–79.

Pelc, J., 1984, Wstęp do semiotyki, Warszawa.

Piekot, T., 2006, „Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych”, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, E. Tabakowska (red.), Kraków, s. 99–116.

Rastier, F., 2007, „La traduction: interprétation et genèse du sens”, www.revue-texto.net/Lettre/Rastier_Traduction.pdf (dostęp: 20 marca 2010 r.).

Szczęsna, E., 2007, „Semiotyczne uwarunkowania interpretacji”, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, A.F. Kola, A. Szahaj (red.), Kraków, s. 71–83.

Tomaszkiewicz, T., 1999, Texte et image dans les communications aux masses, Poznań.

Tomaszkiewicz, T., 2005, „La traduction intersémiotique fait-elle partie de la traductologie?”, [w:] La traduction. De la théorie à la pratique et retour, J. Peeters (red.), Rennes, s. 159–168.

Walkiewicz, B., 2012a, „Interdyskursywność w przekładzie tekstów specjalistycznych”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 6, M. Krajewska, L. Zieliński (red.), Toruń, s. 99–115.

Walkiewicz, B., 2012b, „Entre texte et image ou de la traduction des projets d’architecture”, (w druku).

Walkiewicz, B., 2012c, „Gatunki dokumentacji projektowej”, (w druku).

Wittgenstein, L., 2000, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa.

Wysłouch, S., 2001, Literatura i semiotyka, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism