Wybrane aspekty tłumaczenia polskich i niemieckich terminów prawniczych funkcjonujących w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych

Katarzyna Siewert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.005

Abstrakt


Artykuł jest próbą przybliżenia problematyki tłumaczenia polskich i niemieckich terminów prawniczych funkcjonujących w obrocie prawnym z zagranicą na przykładzie dokumentów występujących w sprawach o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą. Pierwsza część artykułu przedstawia podstawy prawne regulujące współpracę prawną na szczeblu międzypaństwowym. Druga część jest poświęcona omówieniu problemów tłumaczeniowych wynikających z różnic językowych i kulturowych oraz szczególnej roli tekstów paralelnych, pozwalających tłumaczowi przezwyciężyć tego typu trudności.


Słowa kluczowe


przekład prawny; przekład prawniczy; różnice językowe; różnice kulturowe; nieprzekładalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak, B (red.), 2003, Słownik prawa i gospodarki polsko-niemiecki, Warszawa.

Brzeziński, W., 2004, Wielki słownik ekonomiczno-prawniczy niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Gdynia.

Ciszewski, J., 2008, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa.

Creifelds, C., 2002, Rechtswörterbuch, München.

Hołyst, B., 2005, Wielka encyklopedia prawa, Warszawa.

Ignaczewski, J., 2010, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa.

Kalina-Prasznic, U. (red.), 2004, Encyklopedia prawa, Warszawa.

Kilian, A., Kilian, A., 2009, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, t. 1, Warszawa.

Kilian, A., Kilian, A., 2011, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, t. 2, Warszawa.

Pieńkos, J., 1999, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Poznań.

Pieńkos, J., 2002, Polsko-niemiecki słownik prawniczy, Kraków.

Skierkowska, W., 1972, Międzynarodowe postępowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism