„Nibylandie”: Nibyprzekłady Piotrusia Pana?

Agnieszka Pantuchowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2009.011

Abstrakt


Niniejsze rozważania dotyczą dwóch polskich przekładów powieści Peter and Wendy (1911) pióra Jamesa Matthew Barriego. Pierwszym z nich jest przekład Macieja Słomczyńskiego pod tytułem Piotruś Pan, z podtytułem Opowiadanie o Piotrusiu i Wendy (1958), który przez bez mała pół wieku zajmował niczym niezagrożoną pozycję w polskim kanonie literatury dziecięcej. W roku 2006 otrzymaliśmy nowe tłumaczenie autorstwa Michała Rusinka, zatytułowane Piotruś Pan i Wendy, które prowokuje do uwag porównawczych, szczególnie w kwestiach genderowych oraz związanych z polityką nadawania imion i nazw własnych, a także w kontekście zmian kulturowych, z którymi studia nad przekładem wydają się mieć związek.


Słowa kluczowe


James Matthew Barry; Piotruś Pan; Rusinek; Słomczyński; kontekst kulturowy; postkolonializm; postmodernizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barrie, J.M., 1911, Peter Pan: Th e Story of Peter and Wendy, Grosset & Dunlap, New York.

Barrie, J.M., 2006, Piotruś Pan i Wendy, przeł. M. Rusinek, Kraków.

Barrie, J.M., 1982, Piotruś Pan: Opowiadanie o Piotrusiu i Wendy, przeł. M. Słomczyński, Warszawa.

Boaudrillard, J., 1996, „Precesja simulakrów”, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, Nycz, R. (red.), Kraków.

McCaughrean, G., 2006, Piotruś Pan w czerwieni, przeł. M. Rusinek, Kraków.

Lyotard, J.-F., 1998, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa.

Ryle, G., 1951, “Systematically Misleading Expressions”, [w:] Essays on Logic and Language, Flew, A. (red.), t. 7, Oxford.

Žižek, S., 2001, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism