O normie i konwencji artystycznej – wybrane zagadnienia nieprzetłumaczalności na przykładzie sztuki

Anna Maria Krakowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2006.010

Abstrakt


Język sztuki jest specyficznym gatunkiem tekstu, posługującym się nie tylko przyjętymi normami językowymi, lecz także indywidualnymi konwencjami artystycznymi. Translacja tychże tekstów wymaga od tłumacza z jednej strony oczywistych kompetencji językowych, z drugiej zaś wyczucia osobistego stylu, formy, środków i estetyki przekazu, jakimi posługuje się dany twórca – artysta. Niniejszy artykuł analizuje wybrane aspekty nieprzetłumaczalności i braku ekwiwalencji w tekstach z zakresu sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika, performance, video-art itp.), odnosząc je do współczesnych teorii translatorycznych. Kontakt z artystą lub kontemplacja samego dzieła powinna być zatem traktowana jako nieodłączny element pracy tłumacza tekstów o specyfice artystycznej.

Słowa kluczowe


tłumaczenie; tłumaczenie sztuki; konwencja artystyczna; język sztuki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3 i 2 1975, Warszawa.

Jarniewicz, J. 2002, Tłumacz jako twórca kanonu, [w:] Przekład–Język–Kultura, red. R. Lewicki, Lublin.

Kielar, B. 1989, Sposoby interpretacji zjawisk kulturowych przy nauczaniu języka obcego oraz tłumaczeniu, [w:] Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne. Materiały z XII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, red. F. Grucza, Warszawa.

Lewicki, R. 2002, Obcość w przekładzie, a obcość w kulturze, [w:] Kultura, Lublin.

Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 17, 1997, Warszawa.

Tomaszkiewicz, T. 2002, Transfer i adaptacja nowych modeli tekstów poprzez operacje przekładu, [w:] Przekład – Język – Kultura, red. R. Lewicki, Lublin.

www.lomac.net
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism