O znaczeniu dystrybucji aktantów w tłumaczeniu bilingwalnym na przykładzie języków niemieckiego i polskiego

Jacek Barański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2006.003

Abstrakt


Celem artykułu jest wykazanie ważności dystrybucji aktantów w tłumaczeniu bilingwalnym na przykładzie języków niemieckiego i polskiego. Dlatego przeprowadzona została analiza kontrastywna pod kątem możliwości i/lub konieczności uszeregowania aktantów w poszczególnych polach zdaniowych w zależności od formy szyku (podstawowy, nienacechowany, pragmatyczny), reprezentacji morfologicznej aktantów oraz w języku niemieckim parametru określoności. Istotnym punktem artykułu jest analiza kompensacji systemowej kategorii określoności w języku polskim oraz możliwości wykorzystania tej kompensacji w procesie tłumaczenia.

Słowa kluczowe


tłumaczenie; tłumaczenie bilingwalne; dystrybucja aktantów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DPG 1999, (Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, t. I, t. II), red. U. Engel i in.

Duden [G. Drosdowski (red.) i in.] 1998, 1959, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mannheim.

Engel, U. 2001, Zur Beschreibung der Wortstellung auf Grund der Dependenzstruktur. Ein Vorschlag für sprachvergleichende Untersuchungen, [w:] Wortstellung im Kontrast (deutsch–niederländisch–polnisch–ungarisch) red. U. Engel, K. Vorderwülbecke (= Deutsch im Kontrast, t. 20), Tübingen, s. 63–89.

Engel, U. 2004, Deutsche Grammatik – Neubearbeitung, München.

Engel, U. 1996, 1988, Deutsche Grammatik, Heidelberg.

Engel, U. i in. 1999, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, t. I, t. II, Heidelberg.

Erben, J. 1972, 1958, Deutsche Grammatik. Ein Abriß, München.

Gaca, A. 2001, Thema und Satzanfang. Die pronominalen Kasusergänzungen im Deutschen und im Polnischen, [w:] Wortstellung im Kontrast (deutsch-niederländisch–polnisch–ungarisch), red. U. Engel, Ulrich, K. Vorderwülbecke (= Deutsch im Kontrast, t. 20), Tübingen, s. 63–89.

Helbig, G., Buscha, J. 2001, 1972, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Berlin.

Helbig, G., Schenkel, W. 1991, 1969, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, Tübingen.

Helbig, G., Stepanova, M. D. 1978, Wortarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig.

Hoberg, U. 1981, Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen Gegenwartssprache. Untersuchungen zur Elementenfolge im einfachen Verbalsatz (= Heutiges Deutsch I, 10), München.

Jung, W. 1988, 1966, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig.

Mrazović, P. 1982, Die Stellung der Satzelemente im Deutschen und Serbokroatischen. Eine kontrastive Darstellung, (= Deutsch im Kontrast, t. 1), Heidelberg.

Sadziński, R. 1995/1996, Die Kategorie der Determiniertheit und Indeterminiertheit im Deutschen und im Polnischen, Częstochowa.

Źródła literackie:

Hesse, H. 1974, Der Steppenwolf, Suhrkamp Taschenbuch Verlag 175, wyd. I.

Hesse, H. 1992, Wilk stepowy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. Tekst według wydania Wydawnictwa Poznańskiego z 1984 roku. Przekład: G. Mycielska.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism