Tłumacz jako źródło nieprzetłumaczalności

Tomasz Górski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2005.007

Abstrakt


The article attempts at analysing the notion of translator-centred untranslatability, i.e. untranslatability that has its source in the translator. The author starts his discussion with the statement that the process of translation is an act of subjective interpretation of the source text performed by the translator, and then he puts forward the thesis that the limits of the translator’s cognitive potency and his compléments cognitifs may lead to phenomena referred to as untranslatability.


Słowa kluczowe


nieprzekładalność; ekwiwalencja; proces tłumaczenia; intencja komunikacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell, R. T., 1991, Translation and Translating: Theory and Practice, London.

Catford, J. C., 1965, A Linguistic Theory of Translation, Oxford.

Dąmbska-Prokop Urszula (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Chaudhuri, S., 2002, Translation and Understanding, Oxford.

Górski, T. P. i in., 2003, „O pragmatycznej nieprzekładalności w interkulturowych gramatykach komunikacyjnych”, [w:] Dialog kultur w Nowej Europie. Historia. Literatura. Język, red. K. Iwan i in., Szczecin, s. 218–226.

Lefevre A., 1975, Translating Poetry. Seven Strategies and a Blueprint, Assen.

Newmark, P., 1995, Approaches to translation, New York.

Pavel, . G., 1989, „Racine and Stendhal”, [w:] Yale French Studies. Autour de Racine: Studies in Intertextuality, No. 76, s. 265–283.

Rose, M. G., 1997, Translation and Literary Criticism, Manchester.

Sieńko, M., 2003, „Interpretacja i nadinterpretacja, czyli o uprawnieniach czytelnika”, dok. elektr.: http://simon.hell.pl/eco1.html

Tabakowska, E., 1991, „Przekład i obrazowanie”, Arka, 34 (4), s. 52–60.

Tabakowska, E. [1993], 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków: Universitas.

Tabakowska, E., 2004, „O językowych wyznacznikach punktu widzenia”, [w:] Punkt widzenia w języku i w kulturze, red. J. Bartmiński i in., Lublin, s. 47–64.

Tokarz, B., 1998, Wzorzec, podobieństwo, przypominanie, Katowice.

Wille, L., 2002, Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu, Rzeszów.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism