Różnica w badaniach porównawczych na przykładzie projektu „Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech”

Sylwia Słowińska, Hanna Solarczyk-Szwec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.06

Abstrakt


Przedmiotem refleksji jest rola różnicy oraz podejście do niej w konceptualizacji i przeprowadzaniu badań porównawczych edukacji dorosłych na przykładzie realizowanego w latach 2000–2003 projektu „Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech”. Po 15 latach przyglądamy się edukacji kulturalnej dorosłych w Polsce powtórnie, by przez pryzmat kontynuowanych badań określić dynamikę różnic w badanym obszarze. W podsumowaniu odnosimy się do tego, co może być wartością dodaną badań porównawczych.


Słowa kluczowe


edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech; podejście do różnicy w konceptualizacji badań porównawczych; wartość dodana badań porównawczych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Depta H., Półturzycki J., Solarczyk H. (red.) (2004), Edukacja kulturalna dorosłych. Raport z badań międzykulturowych, Wyd. ITEE, Warszawa–Płock.

Depta H., Półturzycki J. (2014), Ćwierć wieku współpracy naukowej między Wydziałem Pedagogicznym UW a Zakładem Pedagogiki Szkoły Wyższej oraz Instytutem Edukacji Dorosłych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, „ Kwartalnik Pedagogiczny” 4.

Depta H., Półturzycki J., Solarczyk H. (red.) (2004), Edukacja kulturalna dorosłych: raporty z badań międzykulturowych, Wyd. ITEE, Warszawa–Płock.

Fleige M., Gieske W., Robak S. (2015), Kulturelle Erwachsenenbildung: Strukturen – Partizipationsformen – Domänen, Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

Gieseke W., Kargul J. (red.) (2005), Europäisierung durch kulturelle Bildung. Bildung – Praxis – Event: – Vol. 1: Gieseke W., Opelt K., Stock H., Börjesson I., Kulturelle Ewachsenenbildung in Deutschland – Exemplarische Analyse Berlin/ Brandenburg, Waxmann Verlag, Münster; – Vol 2: Depta H., Kargul J., Półturzycki J. (red.), Kulturelle Erwachsenenbildung in Polen am Beispiel Lubuskie, Warschau und Płock, Waxmann Verlaf, Münster; – Vol 3: Deutsch-polnische Forschergruppe (red.), Interkulturelle Betrachtungen kultureller Bildung in Grenzregion – mit Buckower Empfehlungen, Berlin Humboldt – Universität (Erwachsenenpädagogischer Report, Vol. 6);

Gieseke W. (2005), Vorwort – Kulturelle Bildung in Europa, [w:] W. Gieseke, J. Kargul (red.), Europäisierung durch kulturelle Bildung. Bildung – Praxis – Event, t. 1, Waxman, Münster, s. 13–15.

Gieseke W. (2007), Lebenslanges Lernen und Emotionen. Wirkungen von Emotionen auf Bildungsprozesse aus beziehungstheoretischer Perspektive, Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

Gieseke W., Słowińska S., Solarczyk H., Stock H. (2017), The Relationship between Organization of Adults and Further Education and Program Design as illustrated by the Comparative Study on Germany and Poland, [w:] Käpplinger B., Robak S., Fleige M., Von Hippel A., Gieseke W. (red.), Cultures of Program Planning in Adult Education. Concepts, Research Results and Archives, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, s. 113–130.

Gieseke W., Opelt K. (2005), Methodisches Vorgehen der Gesamtuntersuchung, [w:] W. Gieseke, J. Kargul (red.), Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland. Exemplarische Analyse Berlin/Brandenburg, Münster, s. 39–42.

Gieseke W., Opelt K., Stock H., Börjesson I. (2005), Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech. Studium przypadku: Berlin/ Brandenburg, Wyd. ITEE, Warszawa–Płock.

Käpplinger B., Robak S., Fleige M., Von Hippel A., Gieseke W. (red.) (2017), Cultures of Program Planning in Adult Education. Concepts, research Results and Archives, Peter Lamg Verlag, Frankfurt a/M.

Kargul J., Börjesson I. (2005), Interkulturelle Forschungsprämissen und Methoden (Vorgehensweise, getrennte Untersuchungen, Gegensatzadäquanz), [w:] Deutsch-polnische Forschungsgruppe (red.), Interkulturelle Betrachtungen kultureller Bildung in Grenzregionen – mit Buckower Empfehlungen, Humboldt Universität zu Berlin, s. 26–32.

Kargul J., Słowińska S., Gancarz M. (2004), Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Krajewski M., Schmidt F. (2014), Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. Raport z pierwszego etapu badań, Małopolski Instytut Kultury, Kraków, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/ animacja_edukacja.pdf (20.01.2018).

Nuissl E., Przybylska E. (2015), Kulturvermittlung im öffentlichen Raum am Beispiel von Museen, „Rocznik Andragogiczny“.

Nuissl E., Przybylska E. (2017), Kultur aneignen. Vom Erlernen kultureller Identizität, Schneider Verlag, Hohengehren.

Słowińska S. (2007), Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje – propozycje, koncepcje, Wyd. Impuls, Kraków.

Słowińska S. (red.) (2015), Inicjatywy angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Słowińska S. i in. (2012), Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie. Raport z badań, Zielona Góra, http://www.inicjatywyiludzie.wpps.uz.zgora.pl/raport.pdf (20.01.2018).

Słowińska S. (2016), Marion Fleige, Wiltuud Gieseke, Steffi Robak, Kulturelle Erwachsenenbildung: Strukturen – Partizipationsformen – Domänen (recenzja), „Rocznik Andragogiczny“, s. 393–396.

Słowińska S. (2017), Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.

Stock H. (2005), Sparten. Orte für kulturelle Bildung? Weiterbildung in Berlin und Brandenburg, [w:] W. Gieseke, J. Kargul (red.), Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland. Exemplarische Analyse Berlin/Brandenburg, Münster, s. 263–316.

Szumski G. (2006), Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, PWN, Warszawa.

Tönnis F. (1985), Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa.

Welsch W., Transculturality the Puzzling Form of Cultures Today, w: Featherstone M., Lash S. (eds.), Spaces of Culture: City, Nation, World, London: Sage 1999, p. 194-213, http://web.archive.org/web/20140714152831/http://www2.uni-jena.de/welsch/Papers/transcultSociety.html [dostęp: 06.04.2018]
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism