Noty terenowe – status, przetwarzanie i potencjał badawczy

Hanna Kędzierska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.017

Abstrakt


Specyfiką badań jakościowych jest praca z danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Jednym z nich są sporządzane przez badaczy zapiski terenowe w postaci pamiętników, dzienników osobistych, instytucjonalnych, różnego rodzaju notatek z terenu badań. Prowadzone zgodnie z bardzo zindywidualizowanymi regułami, nie są przygotowywane do przedstawiania zewnętrznemu czytelnikowi. Pomimo to znaczna ich część trafia w finale do raportu końcowego. W artykule, odwołując się do własnych doświadczeń badawczych, wskazuję rolę i potencjał badawczy tkwiący w zapisanych i przetworzonych notach terenowych.

Słowa kluczowe


nota terenowa; przetwarzanie not terenowych; badania jakościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Clifford J. (1990), Notes on (field)notes, [w:] Sanjek R. (red.), Fieldnotes. The Makings of Antropology, Cornell University Press, Ithaca, s. 47–70

Emerson R. (1995), Processing Fieldnotes: Coding and Memoing, [w:] Emerson R., Fretz R., Shaw L. (red.), Writing ethnographic fieldnotes, Chicago: The University of Chicago Press, s. 142–168.

Glaser B. G., Strauss A. L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Hammersley M., Atkinson P. (1995), Metody badań terenowych, Wyd. Zys i S-ka, Poznań.

Jackson J .E. (1990), „I am fieldnote”: Fieldnotes as a Symbol of Professional Identity, [w:] Sanjek R.(red.), Fieldnotes. The Makings of Antropology, Cornell University Press, Ithaca, s. 4–33.

Kaniowska K. (1995), Czy trudno jest być dzisiaj antropologiem?, „Lud”, t. 78, s. 279–291.

Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Kędzierska H. (2015), Novice Teachers: The Process of “Anchoring” in the Teaching Profession, „Forum Oświatowe”, nr 2, s. 59–73.

Klus-Stańska D. (2016), Odwrót od rozwoju: kontrowersyjna czy obiecująca zmiana paradygmatu wczesnej edukacji, „Studia Edukacyjne”, nr 38, s. 7–20.

Kwieciński Z. (2007), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wyd. Naukowe DSWE TWP ,Wrocław.

Lofland J., Snow, D. A., Anderson L., Lofland L. H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Maharaj N. (2016), Using field notes to facilitate critical reflection, „Reflective Practice”, vol. 17 no. 2, s. 114–124.

Rakoczy M. (2014), „Pisanie” kultury a notatki terenowe – przypadek Bronisława Malinowskiego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2(21), s. 75–94.

Walford G. (2009), The practice of writing ethnographic field notes, „Etnography and Education” vol. 4, no. 2, s. 117–130.

Neografia

Kruszelnicki W. (2012), Hermeneutyczne kierunki refleksji nad osobą badacza w terenie,

„Kultura i Historia”, nr 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/35, dostęp: 15.12.2016.

Soroko E. (2009), Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice, http://www.staff.amu.edu.pl/~soroko/_uploads/2008/03/jakosciowe-i-ilosciowe_soroko.pdf, dostęp: 15.12.2016.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism