„Żyć w zgodzie ze sobą…” Profesora Józefa Kargula opowieści (auto)biograficzne

Małgorzata Olejarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.002

Abstrakt


Artykuł przedstawia wspomnienia autobiograficzne Profesora Józefa Kargula – wybitnego pedagoga, andragoga, nauczyciela akademickiego, związanego przez lata z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Zielonogórskim i Dolnośląską Szkołą Wyższą, współtwórcy i kierownika naukowego Letniej Szkoły Andragogów i Poradoznawców oraz serii wydawniczej „Dyskursy Młodych Andragogów”, funkcjonującej dzisiaj jako czasopismo naukowe. Profesor we wspomnieniach wraca do dzieciństwa i młodości, opowiada o swojej drodze edukacyjnej i naukowej, ważnych doświadczeniach życiowych, kluczowych wydarzeniach i osobach znaczących, które wywarły wpływ na Jego życie. Dzieli się przy tym również refleksjami na temat stanu współczesnej nauki, jak też tego, co Jego zdaniem jest w życiu najistotniejsze.

Słowa kluczowe


biografia; autobiografia; doświadczenia życiowe; kluczowe wydarzenia; osoby znaczące.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bron A., Biograficzność w badaniach andragogicznych, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2009, t. 10, s. 37–54.

Czubak-Koch M., O społecznym uczeniu się w Letniej Szkole Młodych Andragogów, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2009, t. 10, s. 107–115.

Góralska R., „Nauczyciele potrafią rozmiłować w swoim przedmiocie...” – pedagogiczne refleksje we wspomnieniach Mistrza, „Rocznik Andragogiczny” 2014, s. 33–48.

Jurgiel-Aleksander A., Jak edukacja i dla kogo? Biografie edukacyjne dorosłych i ich społeczny wymiar, „Rocznik Andragogiczny” 2015, s. 79–100.

Olejarz M., Szkoła Młodych Andragogów miejscem wzajemnego uczenia się nauczycieli akademickich, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2006, t. 7, s. 5–22.

Olejarz M., Letnie Szkoły i Dyskursy Młodych Andragogów (1999–2009). Fakty – doświadczenia – refleksje, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2009, t. 10, s. 7–23.

Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.) (2016), Uczenie się – doświadczanie – imersja. Poradnictwo zaangażowane, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Solarczyk-Szwec H., Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się, „Rocznik Andragogiczny” 2015, s. 119–133.

Woźnicka E., „Urzekli mnie moi uczniowie...”– osobiste refleksje we wspomnieniach Profesor Olgi Czerniawskiej, „Rocznik Andragogiczny” 2015, s. 22–38.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism