Odnowiona pamięć o Andrzeju Niesiołowskim i jego twórczości naukowej w obszarze teorii kształcenia dorosłych

Tadeusz Aleksander

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.019

Abstrakt


Okazją do przypomnienia dorobku naukowego Andrzeja Niesiołowskiego (1899–1945) w dziedzinie teorii kształcenia dorosłych stała się książka Dominiki Jagielskiej i Janiny Kostkiewicz pt. Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego (2015). Bohater książki urodził się i wychował w patriotycznej rodzinie w Wielkopolsce. Tam też na Uniwersytecie Poznańskim ukończył studia, gdzie pod wpływem wybitnych profesorów rozbudził swoje zainteresowania naukowe i pasje badawcze. W stosunkowo krótkim czasie napisał 15 książek i ponad 170 artykułów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych z zakresu socjologii, pedagogiki, polityki społecznej, teorii edukacji dorosłych. Zaprezentował się w nich jako przedstawiciel humanizmu społecznego o orientacji personalistycznej. W jego dorobku naukowym z dziedziny teorii edukacji dorosłych wyróżniają się dwie niewątpliwie wybitne książki: Formy i metody pracy oświatowej (1932) i Koła oświatowo-wychowawcze (1939). W pierwszej scharakteryzował dominujące za jego czasów instytucje oświaty pozaszkolnej w Polsce i Europie. W drugiej opisał ruch samokształceniowy (jego genezę, rozwój i metodykę) realizowany w wielu krajach w kołach samokształceniowych i wychowawczych. Treścią jego refleksji nad tak pojętą oświatą dorosłych jest szukanie skutecznych strategii jej rozwoju celem pożądanej przebudowy – za jej pośrednictwem – struktur życia społecznego i gospodarczego naszego kraju.


Słowa kluczowe


humanizm społeczny; oświata pozaszkolna; edukacja dorosłych; instytucje kształcenia dorosłych; ruch samokształceniowy; stowarzyszenie społeczne; koła oświatowo- wychowawcze; personalizm; struktury życia społecznego; zmiana struktur społecznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jagielska D., Kostkiewicz J. (2015), Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Niesiołowski A. (1932), Formy i metody pracy oświatowej. Próba klasyfikacji i analizy socjologicznej, Nakładem „Księgarni Polskiej” Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa.

Niesiołowski A. (1939), Koła oświatowo-wychowawcze. Zadania – teoria – wskazania praktyczne, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań.

Stopińska-Pająk A. (1994), Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Stopińska-Pająk A. (1998), hasło: A. Niesiołowski, [w:] W. Bobrowska-Nowak i D. Drynda (red.), Słownik pedagogów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 152–153.

Wędzki A. (1978), hasło: A. Niesiołowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 52–53.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism