Modelowanie kompetencji opiekunów seniorów w pracy projektowej i coachingu indywidualnym – projekt EduCare

Agnieszka Szplit, Małgorzata Stawiak-Ososińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.035

Abstrakt


Tekst opisuje podstawowe założenia projektu EduCare, którego celem jest stworzenie modelu kształcenia nowoczesnego opiekuna osoby starszej. Autorki przedstawiają model szkolenia przeprowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak coaching, metoda projektowa i e-learning.

Słowa kluczowe


projekt EduCare; opiekun osoby starszej; coaching; kształcenie opiekunów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Vincenti C. (2000), Gli anziani in Europa. Sistemi sociali e modelli di welfare a confronto (IX Rapporto Cer-Spi), tłum. na ang. G. Biggio, Laterza, Roma-Bari.

Giamakouris K. (2008), Population and social conditions, tłum. A.Szplit, “Eurostat. Statistics in focus. 72/2008”.

Głowacka M., Jarosz M. J., Włoszczak-Szubzda A., Dzierżek J. (2011), Zmiany demograficzne w Polsce, [w:] Jarosz M. J., Włoszczak-Szubzdy A., Kowalski W. (red.), Problemy starzenia się społeczeństwa. Teoria i praktyka. Perspektywa polska i brytyjska, Innovatio Press, Lublin, s. 87–88.

Jacobzone S. (1999), Ageing and Care for Frail Elderly Persons: An Overview of International Perspectives, tłum. A. Szplit, OECD Labour Market and Social Policy Occasional Paper, no. 38.

Oliva J., Vilaplana C., Osuna R. (2011), The social value of informal care provided to elderly dependent people in Spain, tłum. na ang. S. Quero, “Gaceta Sanitaria”, vol. 2 (25), s. 108–114.

Rogero-García, J. (2009), Distribución en España del cuidado formal e informal a las personas de 65 años y más años en situación de dependencia, tłum. na ang. S. Quero, “Revista Española de Salud Pública”, vol. 83, Redalyc, s. 393–405.

Szukalski P. (2004), Osoby sędziwe w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego”, seria A, s. 6–9.

Tobío C., Agulló M. S., Gómez M. V., Martín-Palomo M. T. (2010), El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI, tłum. na ang. S. Quero, Fundación La Caixa, Barcelona. EduSenior, http://www.edusenior.eu/data/outcomes/wp5/EduSenior-guide.pdf (dostęp:02.03.2014).

Elderly Care Vocational Skill Building and Certification, http://interlinks.euro.centre.org/model/example/ElderlyCareVocationalSkillBuildingAndCertification_ECVC (dostęp: 12.07.2014).GERAS Strategic plan 2013–2018, Geriatric Education and Research in AgingScience Centre, http://www.hamiltonhealthsciences.ca/workfiles/PR/SPH%20GERAS%20Report.pdf (dostęp: 12.07.2014).

Life After Care, http://www.lifeaftercare.eu/pd.php (dostęp: 12.07.2014).

Projekt AWAKE, http://centrumis.pl/projekt-awake.html (dostęp: 12.07.2014).

Projekt „Metody edukacji osób starszych”, http://www.kampania60plus.pl/aktualnosci/projekt-metody-edukacji-osob-starszych.html (dostęp: 10.01.2015).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism