Elderly learners in combined-age learning groups picking up on new professional skills

Tiina Tambaum

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.022

Abstrakt


Osoby starsze uczące się w grupie zróżnicowanej wiekowo zdobywające nowe umiejętności zawodowe

W badaniu przeprowadzonym przy użyciu badań jakościowych stworzono narzędzie badawcze do pomiaru zastosowania zasad rekomendowanych dla uczących się osób starszych w grupie zróżnicowanej wiekowo. Narzędzie to powstało w oparciu o źródła odniesienia do geragogiki. Badania w działaniu (action research) przeprowadzone na jednej grupie wykazały, że większość z zasad geragogiki miała swoje zastosowanie w procesie uczenia, mimo że szkolenie nie było skierowane wyłącznie do osób starszych. W tej uczącej się, zróżnicowanej wiekowo grupie, starsze osoby doświadczyły pewnych trudności podczas uczenia się. Niniejszy artykuł ma na celu zaproponować rozwiązania dla owych problemów.


Słowa kluczowe


uczenie się osób starszych; geragogika; zróżnicowana wiekowo grupa ucząca się

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cody, M. J., Dunn, D., Hoppin, S., & Wendt, P. (1999). Silver surfers: Training and evaluating Internet use among older adult learners. Communication Education, 48, 269–286.

Doreen K, Baringer, Amanda L. Kundrat, John F. Nussbaum, Instructional communication and older adults, pp. 543–560 (562) [w:] Nussbaum, J. F., Coupland, J. (eds.) (2008). Handbook of Communication and Aging Research. Taylor and Frances e-Library.

Echt, K. V., Morrell, R.W., & Park, D. C. (1998). Effects of age and training formats on basic computer skill acquisition in older adults. Educational Gerontology, 24, 3–25.

Findsen, B., Formosa, M. (2011). Lifelong Learning in Later Life. A Handbook of Older Adult Learning. Sense Publishers.

Formosa, M. (2002). Critical Gerogogy: developing practical possibilities for critical educational gerontology. Education and Ageing, Volume 17, Number 1.

John, M. T. (1981). Skills for teaching the elderly subculture. Educational Gerontology, 6:2, 151–164.

Language Course Teaching Methods for Senior Citizens. Grundtvig 1.1. (Grundtvig Training Courses) Content structure for Analysis and conceptual framework. Workpackage 2 under the supervision of Città della Scienza S.c.p.a. – ONLUS, Employment and Training Department.

Lemieux, A., Martinez, M. S. (2000). Gerontology beyond words: a reality. Educational Gerontology, 26:5, 475–498.

Maderer, P., Skiba, A. (2006). Integrative Geragogy: Part 1: Theory and Practice of a Basic Model. Educational Gerontology, 32: 125–145.

Meyer, S. L. (1977). Andragogy and the Aging Adult Learner. Educational Gerontology, 2 (2), 115–12.

Nelson, T. D. (ed.) 2005. Ageism. Blackwell Publishing Ltd.

Pincas, A. (2007). How do mature learners learn? Quality in Ageing – Policy, practice and research. Vol 8, issue 4; pp. 28–33 Pavilion Journals, Brighton.

Requejo-Osorio, A. (2008). The learning of the elderly and the profile of the adult educator. Convergence, Volume 41, Number 2–3, 2008, pp. 155–172.

Statistics Estonia (2012). Training materials for enumerators.

Xie, B. (2007). Information Technology Education for Older Adults as a Continuing Peer-Learning Process: A Chinese Case Study. Educational Gerontology, 33 (5), 429–450.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism