Mapa kobiecej tożsamości – kulturowa wędrówka po śladach

Katarzyna Maliszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.013

Abstrakt


W ponowoczesnym świecie coraz trudniej znaleźć właściwą odpowiedź na znaczące pytanie o sedno kobiecej tożsamości. Mamy bowiem do czynienia z nieustannym poszukiwaniem tymczasowych możliwości, ukrytych w gwarnym i nieuporządkowanym świecie. Małgorzata Malicka w pracy Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu definiuje cztery wyznaczniki tożsamości. To właśnie z nimi chciałabym połączyć kulturowe poszukiwania, a także wtopić w nie wszystkie znaczące, w moim przekonaniu, ślady kobiecej natury. Kobieca literatura wydaje się w tym względzie miejscem wyjątkowym. Pozwala bowiem wytropić, zazwyczaj niewidoczne, ścieżki w myśleniu o kulturze jako o znaczącym narzędziu poznania.

Słowa kluczowe


tożsamość; kobiecość; ciało; doświadczenia; cierpienie; ukryte reguły kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bauman Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa.

Bieńko M. (2010), Sposoby posługiwania się tożsamością seksualną w kulturze popularnej, [w:] Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno kulturowe, (red.) A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Impuls, Kraków.

Carroll L. (2000), Alicja w krainie czarów, Nasza Księgarnia, Warszawa. Cunningham M. (1999), Godziny, Pokolenie, Łódź.

Gergen K. J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Goffman E. (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa.

Gwóźdź A. (2006), Kultura – media – kulturoznawstwo, [w:] Teatr – media – kultura, (red.) D. Fox, E. Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Janko A. (2007), Dziewczyna z zapałkami, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. (2011), Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, Impuls, Kraków.

Kiec I. (2011), Zabijanie ptaka w locie, czyli o mamie, tacie i nieczułym chłopcu, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75 rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, (red.) I. Borkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Kosiński D. (2006), Teatr XXI wieku – ku nowym definicjom, [w:] Teatr – media – kultura, (red.) D. Fox, E. Wąchocka, Katowice.

Kuncewiczowa M. (1987), Cudzoziemka, Iskry, Warszawa.

Linton R. (1975), Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malicka M. (1996), Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Znak, Warszawa.

Mauss M. (red.) (2001), Socjologia i antropologia, KR, Warszawa.

Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Impuls, Poznań–Toruń.

Melosik Z. (red.) (1999), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Edytor, Poznań– Toruń.

Melosik Z. (2012), Ciało jako przedmiot studiów kulturowych, [w:] Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, (red.) A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Impuls, Kraków.

Osiecka A. (1981), Wada serca, Czytelnik, Warszawa.

Osiecka A. (1993), Rozmowy w tańcu, Tenten, Warszawa.

Przybora J. (2009), Piosenki prawie wszystkie, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa.

Ricoeur P. (1992) Cierpienie nie jest bólem, [w:] Filozofia osoby, Wydawnictwo PAT, Kraków.

Sordyl A. (2004), W poszukiwaniu kobiecej tożsamości. Modelowanie współczesnego wizerunku kobiety w polskim Teatrze Telewizji, „Opcje”, nr 1/2.

Śleszyńska B. (2009), Miłość skrzydlata, Wydawnictwo AD OCULOS, Warszawa– Rzeszów.

Taylor Ch. (2002), Etyka autentyczności, Znak, Kraków.

Turowska Z. (2000), Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Umer M., Poniedzielski A. (2008), Jak trwoga to do bloga, MTJ Agencja Artystyczna, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism