Sport i zdrowie w okresie dorosłości

Piotr Błajet

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.012

Abstrakt


 Hans-Georg Gadamer twierdzi, że wraz z upływającym wiekiem to nie choroba, a zdrowie staje się cudowną osobliwością. Medycyna nie pomaga w zrozumieniu tego cudu. Zdrowie nie poddaje się obiektywizacji, jest jakością subiektywną. Pewnym rozwiązaniem w diagnozowaniu zdrowia w okresie dorosłości mogą być behawioralne wskaźniki zdrowia zaproponowane przez J. Rostowskiego. Jednym ze wskaźników jest aktywność umysłowa i fizyczna. W tekście zestawiono fenomeny sportu z autorską pięcioczynnikową strategią profilaktyki starzenia się „PIWKO”. Podjęto próbę wskazania na walory zdrowotne aktywności sportowej w okresie dorosłości. Opierając się na przykładach popularnych sportów rekreacyjnych, wskazano na ograniczone możliwości zastosowania modelu uczenia się dorosłych D. Kolba w uczeniu się sportu przez osoby dorosłe.


Słowa kluczowe


sport; zdrowie; uczenie się dorosłych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbosa, T., D. Marinho, M. Costa, A. Silva (brak daty), Biomechanics of Competitive Swimming Strokes, http://www.intechopen.com, http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/19665.pdf (dostęp: 20.01.2015).

Błajet, P. (2012), Aktywność prozdrowotna seniorów w świetle modelu Aktywnej Strategii Umacniania Zdrowia, „Rocznik Andragogiczny”, s. 116–127.

Błajet, P. (2006), Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Błajet, P. (2012), Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antroplogiczne, Kraków: Impuls.

Burger, R., K. Schwaben, J. Fischer (2006), Biomechanical analysis of the nordic walking-technique, “Journal of Biomechanics”, 186–187.

Gadamer H.-G. (2011), O skrytości zdrowia, Poznań: Media rodzina.

Grimshaw, P., A. Lees, N. Fowler, A. Burden (2010). Biomechanika sportu. Krótkie wykłady, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janiszewski, M. (1996), Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego, Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Kolb, D. A. (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development (Vol. 1). Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall.

Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H., Dorośli uczą się inaczej?! Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Toruń 2009.

Mikołajczyk, K. (2011, 02), Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia, „E-mentor”.

Osterhoudt, R. S. (1990), Uwagi o naturze sportu i kultury fizycznej, [w:] Z. Krawczyk, J. Kosiewicz, Filozofia kultury fizycznej. Koncepcje i problemy, Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Rostowski, J. (2012), Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne, Warszawa: Diffin S.A.

Sartre, J. P. (2007), Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Sikora, T. (2003), Użycie substancji halucynogennych a religia. Perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień rytuału i symbolizacji, Kraków: Nomos.

Wygotski, L. S. (2002), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, Poznań: Zysk i S-ka.

Žižek, S. (2001), Przekleństwo fantazji, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism