Sterowanie edukacją dorosłych (z niemieckiej perspektywy)

Ekkehard Nuissl

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.007

Abstrakt


Artykuł jest głosem w dyskusji na temat podmiotów i instrumentów sterowania edukacją dorosłych. Szczególną uwagę poświęcono roli państwa w oddziaływaniu na edukację dorosłych – w przeszłości i współcześnie.

Słowa kluczowe


edukacja dorosłych; polityka oświatowa; państwo

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism