„Nauczyciele potrafią rozmiłować w swoim przedmiocie…” – pedagogiczne refleksje we wspomnieniach Mistrza

Renata Góralska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.001

Abstrakt


Artykuł przedstawia wspomnienia Profesora Józefa Półturzyckiego – pedagoga i nauczyciela akademickiego, wieloletniego profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Profesor w swojej narracji wraca do dzieciństwa spędzonego na Kresach, opowiada o latach szkolnych spędzonych w Poznaniu i czasach studenckich w Warszawie. Przedstawia, jak doszło do tego, że w swojej pracy zawodowej zajął się dydaktyką, edukacją dorosłych, komparatystyką i biografistyką. Z narracji dowiadujemy się o wielu ciekawych i ważnych momentach zarówno z życia naukowego, jak i osobistego Profesora.


Słowa kluczowe


nauczyciel; uczeń; literatura; biografia; dydaktyka; edukacja dorosłych; narracja

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism