Integral Development of Students with Special Educational Needs in Inclusive Education from a Personalistic Perspective

Ewa Domagała-Zyśk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.023

Abstract


The student’s right to integral development resulting from the internal dignity of each person is most fully explained in the concept of classical personalism. This right applies to every student, regardless of their age, family and social conditions or cognitive competence. In recent years, an inclusive model of education has been promoted, one promising high quality education to all students in mainstream schools. The aim of the article is to demonstrate the importance of the concept of integral upbringing based on personalism in inclusive education, being that this approach alone guarantees the authentic good of all participants of the inclusion process, without the risk of falling into collectivism or excessive individualism.


Keywords


integral upbringing; educational inclusion; special educational needs; Stefan Kunowski; personalism

Full Text:

PDF

References


Al-Khamisy, Danuta. Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2013.

Chrost, Sławomir. “Pedagogiczne implikacje humanizmu personalistycznego Wincentego Granata”. Paedagogia Christiana 1/35 (2015): 181–199.

Chudy, Wojciech. “Istota pedagogiki personalistycznej”. In: Wychowanie chrześcijańskie. Miedzy tradycją a współczesnością, ed. Alina Rynio, 271–295. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Chudy, Wojciech. Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009.

Domagała-Zyśk, Ewa. “Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności – współczesne wyzwania”. In: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, ed. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, 495–509. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Domagała-Zyśk, Ewa. “Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu”. In: Z problematyki teatrologii i pedagogiki, ed. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska, 553–568. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Górska (Dziaczkowska), Lucyna. Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

Dziaczkowska, Lucyna. “Z dyskusji o istocie, potrzebie i granicach podmiotowości uczestników rzeczywistości wychowawczej”. Paedagogia Christiana 1/29 (2012): 31–48.

EU Council. “Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on Inclusion in Diversity to achieve a High Quality Education For All”. Official Journal of the European Union, 62/02 (2017/C): 1–7.

Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, ed. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. Kraków: Impuls, 2012.

Kiereś, Barbara. U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Kiereś, Barbara. “Personalizm w pedagogice”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2018): 271–281.

Krąpiec, Mieczysław A. O człowieku. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1993.

Murray, Tom. “What is integral in integral education? From progressive pedagogy to integral pedagogy”. Integral Review 5/1(2009): 96–144.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 2001.

Szumski, Grzegorz. Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2010.

Śliwerski, Bogusław. Pedagogika ogólna. Kraków: Impuls, 2012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism