Analysis of Selected Approaches to the Integral Pedagogy in Polish Pedagogical Thought

Lucyna Dziaczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.014

Abstract


The article presented has attempted to analyse the selected approaches to integral pedagogy in Polish pedagogical thought. The rationale for the choices made by the author were personal declarations of practice, such as a type of pedagogy by specific researchers and/or classifying them as integral pedagogues by other pedagogues. The author provides arguments that the idea of integrity in pedagogy concerns researchers representing various trends in pedagogical thinking. At the same time, it is a subject of disputes conducted by them. The presentation of selected approaches of integral pedagogy by Sergiusz Hessen, Stefan Kunowski, Irena Wojnar, Bogdan Suchodolski, Marian Nowak, Zbigniew Kwieciński and Monika Jaworska-Witkowska, ends with a brief description of the position of Wiesław Andrukowicz, which is polemical towards their work.


Keywords


integral pedagogy; general pedagogy; personalistic pedagogy

Full Text:

PDF

References


Andrukowicz, Wiesław. By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej. Kraków: Impuls, 2011.

Andrukowicz, Wiesław. Edukacja integralna. Kraków: Impuls, 2001.

Hessen, Sergiusz. O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1997.

Hessen, Sergiusz. Podstawy pedagogiki. Tłum. A. Zieleńczyk. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1997.

Jasińska, Katarzyna. „Bogdana Suchodolskiego personalizm laicki?”. In: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, ed. Franciszek Adamski, 229–243. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

Jaworska-Witkowska, Monika. Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Impuls, 2009.

Jaworska-Witkowska, Monika. W stronę pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.

Kubinowski, Dariusz. „Pedagogiczne myślenie humanistyczne jako kategoria metodologiczna”. In: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, eds. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, 171–187. Kraków: Impuls, 2006.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie, 1980.

Kwieciński, Zbigniew. Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995.

Maritain, Jacques. Humanizm integralny. Warszawa: Wydawnictwo „Krąg”, 1981.

Nowak, Marian. „Metodologia pedagogiki między «naukowością/teoretycznością» a «praktycznością»”. In: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, eds. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, 145–170. Kraków: Impuls, 2006.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 1999.

Rynio, Alina. „Integralne wychowanie”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 440–448. Radom: POLWEN, 2016.

Sośnicki, Kazimierz. Istota i cele wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967.

Suchodolski, Bogdan. Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967.

Wojnar, Irena. „Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną”. In: Rozwój pedagogiki ogólnej.

Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, ed. Andrzej Bogaj, 39–47. Warszawa-Kielce: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, 2001.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism