Przez dramat do dialogu. Rola „Słowa” w dochodzeniu do dialogu według Ferdynanda Ebnera

Krzysztof Skorulski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.009

Abstrakt


Filozofowie dialogu realistycznie podchodzący do sprawy więcej uwagi poświęcają dochodzeniu do dialogu niż samemu dialogowi. Postawę taką dostrzegamy między innymi w pismach Ferdinanda Ebnera i Józefa Tischnera. Dialog jest sytuacją docelową, natomiast droga do niego jest długa i niepewna – według Tischnera wiedzie przez dramat. Ebner zaś, na którym skupiamy się tu szczególnie, widzi sprawę następująco: Ja komunikuje się z Ty poprzez słowo oraz miłość. Jeśli dialog się nie udaje, to któregoś z tych elementów po prostu brakuje. Z braku miejsca na analizę wszystkich czterech elementów, skupimy się tu na słowie. Jakie musi być więc słowo, by dialog był możliwy? Wymieńmy takie charakterystyki słowa jak jego aktualność (zarówno rzeczowa, jak i osobowa), przejrzystość względem przedstawianej rzeczywistości, połączenie z miłością, moc sprawcza o charakterze generatywnym lub „tylko” maieutycznym i wiele innych. Trudno jednak deterministycznie określić warunki dialogu na zasadzie: gdy zrobię to i to, dialog na pewno się uda. Zawsze pozostaje bowiem element wolności i łaski, a także nadziei.


Słowa kluczowe


Ferdynand Ebner; warunki dialogu; filozofia dramatu; filozofia dialogu; słowo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althusser, Louis. „Ideologie i aparaty ideologiczne państwa”. www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/althusser05.pdf [dostęp: 20.03.2018].

Dürr, Hans-Peter. „Prof. Dr. Hans-Peter Dürr Physiker im Gespräch mit Reinhold Gruber“. http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-forum/hans-peter-duerr-gespraech100.html [dostęp: 29.12.2017].

Ebner, Ferdinand. „Die Christusfrage“. W: Ferdinand Ebner, Schriften, wyd. Franz Seyr, t. 1, 450-505. München: Kösel, 1963.

Ebner, Ferdinand. „Die Wirklichkeit Christi”. W: Ferdinand Ebner, Schriften, wyd. Franz Seyr, t. 1, 522-573. München: Kösel, 1963.

Ebner, Ferdinand. „Versuch eines Ausblicks in die Zukunft“. W: Ferdinand Ebner, Schriften, wyd. Franz Seyr, t. 1, 719-908. München: Kösel, 1963.

Ebner, Ferdinand. Schriften, wyd. Franz Seyr, t. 2. München: Kösel, 1963.

Ebner, Ferdynand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Chojnice: Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016.

Gadacz, Tadeusz. „Problem zła w filozofii Józefa Tischnera”. http://www.tischner.org.pl/tadeusz-gadacz/problem_zla_w_filozofii_jozefa_tischnera [dostęp: 15.03.2018].

Kostyło, Piotr. „Ferdinand Ebner i paradoks samotności”. Paedagogia Christiana 1 (2015): 79-98.

Methlagl, Walter. „Konflikt aspektów. Ferdinanda Ebnera myślenie w odniesieniach”. Paedagogia Christiana 1 (2015): 41-62.

Skorulski, Krzysztof. „Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku”. Paedagogia Christiana 1 (2011): 49-68.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1998.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 1999.

Watzlawick, Paul, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson. Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: Norton, 1967.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism