The Idea of Social Solidarity as a Manifestation of Basic Human Rights in Józef Tischner’s Thought

Przemysław Zientkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.007

Abstract


The article is devoted to the theory of social solidarity and its interpretation in the context of human rights. The text compares a few selected issues dealing with social solidarity and appearing in the official teaching of the Catholic Church with Józef Tischner’s philosophical understanding of the problem. The author refers in his analyses to the selected encyclicals of Pope John Paul II and to Józef Tischner’s famous book The Ethics of Solidarity.


Keywords


social solidarity; human rights; education; work; dialogue; the Catholic Church

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bonowicz, Wojciech. Tischner. Kraków: Znak, 2005.

Durkheim, Émile. O podziale pracy społecznej, tłum. Krzysztof Wakar. Warszawa: PWN, 1999.

Jan Paweł II. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiątka kanonizacji. Kraków: Rafael, b.r.w.

Legięć, Jarosław. Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera. Kraków: Znak, 2012.

Pieron, Bartłomiej. Jan Paweł II. Prawa człowieka i prawa narodów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017.

Seweryniak, Henryk. Święty Kościół powszedni. Warszawa: PWN, 1999.

Skorowski, Henryk. Problematyka Praw Człowieka. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 1999.

Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN, 2005.

Tarnowski, Karol. „Józef Tischner – niezastąpiony filozof nadziei”. http://www.tischner.org.pl/karol-tarnowski/tischner-niezastapiony-filozof-nadziei.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Znak, 2015.

Zientkowski, Przemysław. „Współczesne herezje praw człowieka”. W: Pogranicza. Historia – socjologia – teologia, red. Janusz Chyła, Krzysztof Krzemiński, Przemysław Zientkowski, 77–89. Łeba: Instytut Balticum, 2014.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism