Interpersonal Communication and Forgiveness Process

Janusz Miąso

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.033

Abstract


In the light of human and social sciences, forgiveness might be defined as one of the most difficult processes. This is connected with interpersonal communication; thus, its formation, development as well as difficulties as hurts, hypocrisy or even destruction of other human being. Simultaneously, Christianity expresses the belief that a human being – despite his weaknesses – is a good being by nature, capable of changing and pursuing the good, truth, beauty and love as well as forgiveness. This article discusses the issue of forgiveness in relation to interpersonal communication, by analysing relationships between these processes, difficulties with forgiveness resulting from communication problems, as well as difficulties with forgiveness related to the specific character of the contemporary conditions of communication processes – the crisis of the truth and love.


Keywords


: interpersonal communication; forgiveness; personalism; the crisis of truth; the crisis of love

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bartnik, Czesław S. Personalizm. Lublin: KUL, 2000.

Dziewiecki, Marek. Psychologia porozumiewania się. Kielce: Jedność, 2000.

Gergen, Kenneth. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, tłum. Mirosława Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Goleman, Daniel. Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości. Poznań: Media Rodzina, 2014.

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia. Watykan: 1980.

Morreale, Sherwyn P., Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge. Komunikacja między ludźmi, tłum. Dorota Kobylińska, Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska-Surma. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Spitzer, Manfred. Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, tłum. Małgorzata Guzowska. Słupsk: Dobra Literatura, 2016.

Szewczyk, Władysław. Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii. Tarnów: Biblos, 1998.

Szewczyk, Władysław. Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 2000.

Szmyd, Jan. Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2015.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism