Pedagogical implications of Vincent Granat’s personalistic humanism

Sławomir Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.010

Abstract


The Servant of God Father. prof. Wincenty Granat was one of the representatives of the Christian personalism mainstream, showing the central role of the human due to the will of God (theological theme) and the ontological uniqueness (philosophical theme). In Granat’s personalist Christian humanism one can observe something that can be conventionally called anthropological-theistic parallelism, where God poses a human in the center of His interest, and the selfsame has only to repay all its temporal reference to the Transcendent. This has some educational consequences. An educator deals with the conditions and methods of personality education, and therefore mainly takes into account its activity (love), autonomy (freedom), plasticity (transformation), and capacity of evaluation (true). According to Granat the Catholic personalism in education will strongly emphasize the humanistic education and the development of self-reliance, will require individual treatment to pupils, and will stimulate sense of responsibility and honour. The belief that a man is not only a member of the nation, the state, the Church, but above all he/she is a person and has an aim to achieve in eternity, must emotionally grow into the ward’s psyche.


Keywords


personalistic Christian humanism education; anthropological-theistic parallelism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bartnik, Czesław. Personalizm. Lublin: KUL, 2000.

Granat, Wincenty. Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Lublin: KUL, 2007.

Granat, Wincenty. „Katolicki ideał wychowawczy”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 10 (1936): 435-443.

Granat, Wincenty. Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. I. Lublin: KUL, 1972.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Lublin: KUL, 2006.

Granat, Wincenty. Personalizm chrześcijański. Poznań: KŚW, 1985.

Granat, Wincenty. „Zasady pedagogii katolickiej w świetle dogmatu Odkupienia i grzechu pierworodnego”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 1-2 (1939): 26-53.

Guzowski, Krzysztof. „Nowość humanizmu chrześcijańskiego”. W: Wincenty Granat, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, 5-10. Lublin: KUL, 2007.

Hryniewicz, Wacław. „Doctor humanus”. Studia Sandomierskie 2 (1981): 35-40.

Kiereś, Barbara. „Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczyk, 95-102. Lublin: KUL, 2010.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939. Kraków: Impuls, 2013.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1993.

Kunowski, Stefan. Problematyka współczesnych systemów wychowania. Kraków: Impuls, 2000.

Nowak, Marian. „Ku nowej edukacji zorientowanej na osobę”. W: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski, 29-42. Kraków: Impuls, 1998.

Nowak, Marian. „O pedagogikę wrażliwą na osobę i na wspólnoty osób”. Roczniki Nauk Społecznych 2 (1996): 31-51.

Nowak, Marian. „Osoba i wartość w pedagogice ogólnej”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczyk, 41-56. Lublin: KUL, 2010.

Nowak, Marian. „Pedagogika chrześcijańska: jej podstawy, rozwój i aktualny stan”. Rocznik Pedagogiczny 27 (2004): 37-58.

Nowak, Marian. „Pedagogika personalistyczna”. W: Pedagogika, t. 1, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232-247. Warszawa: PWN, 2006.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: KUL, 1999.

Puchała, Marek. Kulturotwórczy wymiar chrześcijaństwa jako motyw jego wiarygodności (Wincenty Granat). Poznań: UAM, 2002.

Szumił, Halina. „Ksiądz Wincenty Granat. Nauczyciel chrześcijańskiej doktryny i jej realizator (1900-1979)”. W: Chrześcijanie, t. XI, red. Bohdan Bejze, 9-32. Warszawa: ATK 1983.

Szumił, Halina. Przez prawdę do miłości. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900-1979). Sandomierz: WDS, 2010.

Śliwerski, Bogusław. Pedagogika ogólna. Kraków: Impuls, 2012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism