Geneza pojęcia edukacji liberalnej w antycznej Helladzie

Marcin Wasilewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.002

Abstrakt


Z dokonanego przeglądu i analizy źródeł antycznych wynika, iż pojęcie edukacji liberalnej ma swą genezę w dociekaniach nad pajdeją dokonywanych przez Platona i Arystotelesa w epoce klasycznej. Być może termin enkyklios paideia był stosowany już we wczesnej epoce hellenistycznej na określenie edukacji wstępnej (propaideia), niezbędnej dla rozumienia skomplikowanych zagadnień filozoficznych. Edukacja typu enkyklios paideia nie stanowiła jednak w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej jakiegoś trwałego kanonu, lecz zależała od poszczególnych tradycji uprawiania filozofii i retoryki. Wynika to z faktu, iż w ogóle edukacja antyczna nie była ujęta w ramy politycznego prawodawstwa. Najistotniejsze nie są tutaj zagadnienia filologiczne, lecz doniosła koncepcja wolnej edukacji właściwej wolnemu człowiekowi.


Słowa kluczowe


enkyklios paideia; paideia; edukacja liberalna; edukacja antyczna; Platon; Arystoteles

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism