Liberal education w Polsce. Między kształceniem ogólnym a edukacją liberalną

Katarzyna Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.001

Abstrakt


Tekst rozważa problem liberal education jako edukacji liberalnej i jej możliwości rozwijania w Polsce. Przyjmuje się w nim szerszą wykładnię jej rozumienia, które nie ogranicza jej do poziomu kształcenia akademickiego, ale szuka dla niej miejsca także na niższych stopniach kształcenia. Postuluje się, by to, co ją wyróżnia, mogło wyraźniej stać się częścią edukacji jako takiej. A są to: dostępność wiedzy z różnych dziedzin, jej krytyczne pogłębione rozumienie z szeroką perspektywą poznawczą właściwą dla różnych form wiedzy oraz podejmowanie przez uczącego się dobrowolnego wysiłku umysłowego przez potrzebę samokształcenia i wzrost kultury umysłowej. Pojawia się pytanie, na ile ugruntowane w Polsce kształcenie ogólne może współgrać z edukacją liberalną, a na ile konkurować i utrudniać jej realizację.


Słowa kluczowe


edukacja liberalna; kształcenie ogólne; samokształcenie; dobrowolność; kultura umysłowa

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism