Autonomia jako nadrzędny cel edukacji w ujęciu Aharona Avirama

Klaudyna Bociek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.028

Abstrakt


Artykuł dotyczy zagadnienia autonomii jako nadrzędnego celu edukacji i prezentuje koncepcję Edukacji Zorientowanej na Autonomię izraelskiego filozofa edukacji, Aharona Avirama. Chociaż pragnienie wolności i potrzeba samostanowienia stanowią immanentną część ludzkiej tożsamości, projekt ustanowienia autonomii jednostki nadrzędnym celem wychowania budzi pewne kontrowersje. Zdaniem Avirama autonomia powinna być zasadniczym celem wychowania, a ponowoczesna szkoła winna wspierać młodych ludzi w kształtowaniu ich osobistej autonomii, moralności i dialogicznej przynależności – trzech podstawowych wartości humanistycznych. Aby to osiągnąć, Aviram proponuje całościową zmianę dominującego systemu edukacyjnego. Niniejszy artykuł prezentuje zarys założeń tej koncepcji.


Słowa kluczowe


Edukacja Zorientowana na Autonomię; autonomia jednostki; autonomia osobowa; moralność; cele edukacji

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism