Słuchaj, pamiętaj, ucz

Piotr Petrykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.024

Abstrakt


Wśród wielu dylematów wychowania znajduje się także poszukiwanie układów odniesienia – do źródeł wartości, przekazu dziedzictwa, formacji tożsamości. Niniejsze opracowanie jest próbą sięgnięcia do tekstów zdawałoby się nieaktualnych, lecz przecież nieustannie obecnych. Tekstów, które stworzyły istotne podwaliny dla współczesnej kultury. Autor, odwołując się do wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu, próbuje pokazać, na ile są one nadal aktualne i mogą być „użyteczne” w poszukiwaniu podpowiedzi dla współczesnego wychowania.


Słowa kluczowe


dziedzictwo społeczne; tradycja; pamięć; tożsamość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt, Hannah. Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1994.

Czarnowski, Stefan. Kultura. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, 1948.

Flawiusz, Józef. Dawne dzieje Izraela. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001.

Heidegger, Martin. Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Heschel, Abraham Joshua. Człowiek nie jest sam. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.

Krajewski, Stanisław. 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas. Kraków: Austeria, 2004.

Kwiatkowska Henryka, Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. W: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. Aleksander Nalaskowski, Krzysztof Rubacha, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.

Petrykowski, Piotr. Czy ratować Niniwę – czyli po co nam wiedza. W: Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, red. Czesław Kustra, 195–200. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2009.

Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.

Ratzinger, Joseph. Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do przemienienia. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.

Tuan, Yi-Fu. Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW, 1987.

Skarga, Barbara. Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Skarga, Barbara. Ślad i obecność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism