Growing Person – the Anthropological Basis for the Educational Thought of John Bosco

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29098

Abstrakt


Wzrastanie osoby – antropologiczne podstawy myśli wychowawczej Jana Bosko

Antropologia Jana Bosko (1815-1888), jak się wydaje wertykalna, nie odciągała jego uwagi od trosk życia codziennego, od świata młodzieży i od prac, jakie podejmował z myślą o niej. Dla turyńskiego wychowawcy – w jego chrześcijańskim rozumieniu ludzkiej natury – życie człowieka to powołanie i misja. Podkreślał, że prawdziwy i trwały rozwój każdego człowieka ma źródło w jego własnym sercu, życiu i wolności. Z treści dzieł, jakie po sobie pozostawił, z całą oczywistością wynika, że zwracał uwagę tak na wartości ziemskie, jak i religijne. Dla księdza Bosko byt ludzki u samych swoich podstaw ukierunkowany jest ku boskości, ku niebu, ku Bogu. Proces realizacji tego powołania zaczyna się już od lat najwcześniejszych, trwa w latach młodzieńczych oraz jest kontynuowany w dalszym życiu.


Słowa kluczowe


wychowanie; system prewencyjny; antropologia; osoba

Bibliografia


Benedykt XVI. “Przesłanie z okazji XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów, Watykan, 1 marca 2008”. In: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, vol. 2, ed. Stanisław Chrobak, 206–211. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2016.

Bosco, Teresio. Złote myśli Księdza Bosko, trans. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Bosko, Jan. “Regulamin domów Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego”. In: Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, vol. 1, ed. Aldo Giraudo, 673–674. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny, 2016.

Bosko, Jan. “System prewencyjny w wychowaniu młodzieży”. In: Luciano Cian, Wychowanie w duchu księdza Bosko, trans. Izabela Gutewicz, 269–274. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Bosko, Jan. “Młodzieniec zaopatrzony w podążaniu drogą wierności swoim zobowiązaniom pobożności chrześcijańskiej”. In: Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, vol. 2, red. Aldo Giraudo, 741–742. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny, 2016.

Bosko, Jan. Wspomnienia Oratorium, trans. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2010.

Braido, Pietro. “Le proposte metodologiche principali del «sistema preventivo» di don Bosco”. In: Il sistema educativo di don Bosco tra pedagogia antica e nuova, ed. Pietro Braido, 38–51. Torino–Leumann: Elle Di Ci, 1974.

Braido, Pietro. Il sistema preventivo di don Bosco. Zurich-Schweiz: Pas-Verlag, 1964.

Braido, Pietro. Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS, 1999.

Chrobak, Stanisław. “System prewencyjny w 200-lecie urodzin św. Jana Bosko: o potrzebie refleksji wobec współczesnych wyzwań”. Forum Pedagogiczne 2 (2015): 137–144.

Cian, Luciano. System zapobiegawczy św. Jana Bosko, trans. Marian Gabryel. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Cian, Luciano. Wychowanie w duchu księdza Bosko, trans. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Desramaut, Francis. Ksiądz Bosko i życie duchowe, trans. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1990.

Galache, Luis Rosón. “L`uomo, persona in costruzione. Un`antropologia personalista nel Sistema Preventivo”. Orientamenti Pedagogici 4 (2013): 855–877.

Gasiul, Henryk. “Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości”. Studia Psychologica 3 (2002): 105–118.

Ghiberti, Giuseppe. Spotkać Księdza Bosko, trans. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2018.

Giraudo, Aldo. “Duchowa wartość miłości i przyjaźni”, trans. Jacek Bałemba. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 1 (2018): 121–135.

Jan Paweł II. “List apostolski Iuvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Watykan, 31 stycznia 1988”. In: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, vol. 2, ed. Stanisław Chrobak, 75–94. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2016.

Jan Paweł II. “Przeszedł przez miasto człowiek pokorny, ufny i mężny. Msza św. w stulecie śmierci św. Jana Bosko. Turyn, 4 października 1988”. In: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, vol. 2, ed. Stanisław Chrobak, 104–110. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2016.

Motto, Francesco. “Sylwetka księdza Bosko w świetle jego listów”, trans. Zenon Klawikowski. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 1 (2018): 33–47.

Motto, Francesco, José Manuel Prellezo, Aldo Giraudo. “Wprowadzenie”. In: Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, vol. 1, ed. Aldo Giraudo, 13–69. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny, 2016.

Nanni, Carlo. “Ksiądz Bosko wczoraj i dziś. Salezjańska pedagogika dzisiaj”. In: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, ed. Jan Niewęgłowski, 251–263. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2000.

Palumbieri, Sabino. Don Bosco e l`uomo nel’orizzonte del personalismo. Torino: Piero Gribaudi Editore, 1987.

Popielski, Kazimierz. “Pytanie o człowieka”. In: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, ed. Kazimierz Popielski, 15–21. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Ruffinatto, Piera. “Introduzione”. Rivista di Scienze dell`Educazione 2 (2013): 226–228.

Schepens, Jacques. “Natura ludzka w wychowawczej koncepcji św. Jana Bosko”, transl. Piotr Przesmycki. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 2 (2017): 19–51.

Vecchi, Juan E. Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, transl. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Wilk, Stanisław. “Jan Bosco”. In: Encyklopedia katolicka, vol. 7, ed. Jerzy Duchniewski, 760–762. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wirth, Morand. “Pismo Święte, dusza zaangażowania duszpasterskiego księdza Bosko”, trans. Zbigniew Conder. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 1 (2017): 7–41.

Zdybicka, Zofia Józefa. Człowiek i religia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism