Nowy nauczyciel, nowa szkoła

Italo Fiorin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/21223

Abstrakt


W jaki sposób myśl edukacyjna Chiary Lubich może inspirować dydaktykę, profil nauczyciela, model organizacyjny szkoły? W wizji Lubich podstawowe znaczenie nadaje się osobie ludzkiej, która jest sercem relacji. Modelem nauczyciela według Lubich jest Jezus Mistrz. Relacja nauczyciel–uczeń stawia w swoim centrum Jezusa (Jezusa pośrodku). Modelem organizacyjnym szkoły jest wspólnota, miejsce troski o człowieka, miejsce dialogu i braterstwa. Wspólnota inspiruje się wartościami rodziny, lecz nie jest miejscem zamkniętym. Jest miejscem edukacji, które wzbudza odpowiedzialność wobec innych i społeczeństwa. Nauczać to nie znaczy debatować, lecz zanurzyć się w rzeczywistości, działać, by budować lepszy świat.


Słowa kluczowe


nauczanie; osoba; relacja wychowawcza; dialog; braterstwo; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Zygmunt. Capitalismo parassitario. Bari: Laterza, 2009.

Bauman, Zygmunt. Homo consumens. Trento: Erickson, 2007.

Bettelheim, Bruno. Cudowne i pożyteczne: O znaczeniach i wartościach baśni. Tłum. Danuta Denek. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2010.

Callebaut, Bernard. La nascita dei focolari. Storia e sociologia di un carisma. Roma: Città Nuova, 2017.

Commisione Europea. Insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva. Bruxelles-Lussemburgo: CECA-CE-CEEA, 1995.

De Beni, Michele. „Una maestra speciale nel ricordo dei suoi primi alunni”. W: Essere educatori. Coraggio di una presenza, red. Michele De Beni, 28–31. Roma: Città Nuova, 2013.

Delors, Jacques. Learning: the treasure within. Paris: UNESCO, 1996.

Fiorin, Italo. La sfida dell’insegnamento. Milano: Mondadori, 2017.

Franciszek. Evangelii Gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Lubich, Chiara. „Charyzmat jedności i pedagogika. Fragment wykładu wygłoszonego 10 listopada 2000 r. na Catholic University of America w Waszyngtonie, z okazji przyznania Chiarze doktoratu honoris causa z pedagogiki”. W: Chiara Lubich, Charyzmat jedności, red. Michel Vandeleene, 313–320. Kraków: Fundacja Mariapoli, Wydawnictwo M, 2007.

Lubich, Chiara. Gesu Maestro. Discorso tenuto a Loppiano 17 febbraio 1971. Rocca di Papa: Archivio Generale del Movimento dei Focolari.

Lubich, Chiara. Le vie dell’unità. Messaggio al Gen-Fest, Roma, 29 marzo 1985. Rocca di Papa: Archivio Generale del Movimento dei Focolari.

Maritain, Jacques. „Od filozofii człowieka do filozofii wychowania”. W: Człowiek, wychowanie, kultura, red. Franciszek Adamski, 61–79. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1993.

Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Tłum. Józef Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Morin, Edgar. La testa ben fatta. Milano: Raffaello Cortina, 2000.

Oltre l’aula. La proposta pedagogica del Service Learning, red. Italo Fiorin. Milano: Mondadori, 2017.

Rossa, Carina. „Apprendere è servire”. W: Essere educatori. Coraggio di una presenza, red. Michele De Beni, 128–134. Roma: Città Nuova, 2013.

Sergiovanni, Thomas J. Costruire comunità nella scuola. Roma: LAS, 2000.

Sorgi, Tommaso. Costruire il sociale. Roma: Città Nuova, 1982.

Tapia, Nieves. Educazione e solidarietà. Roma: Città Nuova, 2006.

Torno, Armando. Chiara Lubich. Życie i dzieło. Tłum. Krystyna Kozak. Poznań–Warszawa: Fundacja Mariapoli, Święty Wojciech, 2013.

Zani, A. Vincenzo. Lubich. Educazione come vita. Brescia: La Scuola, 2010.
ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism