Role and Meaning of Formation in Teacher Integral Development

Maria Szymańska, Grzegorz Zelek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.022

Abstrakt


Rola i znaczenie formacji w integralnym rozwoju nauczyciela

Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia formacji w integralnym rozwoju nauczyciela. Można przyjąć, iż formacja stanowi jedną z fundamentalnych kategorii pedagogicznych wspomagających efektywny przebieg procesów edukacyjnych. Jest ściśle powiązana z integralnym wychowaniem. Kluczowym punktem formacji jest wnętrze osoby, gdzie ma ona swój początek. Domaga się silnego zaangażowania osoby. Najważniejszą rzeczą jest tu zrozumienie zamysłu formacji ze zwróceniem uwagi na aspekt duchowości, będącej źródłem wszelkiej aktywność zdeterminowanej aksjologicznie. W tym względzie zwłaszcza edukatorzy zajmujący się kształceniem nauczycieli nie mogą tak istotnego czynnika, postrzeganego w wymiarach: personalnym, pedagogicznym i zawodowym, zaniedbać. Biorąc pod uwagę fakt, iż poruszane zagadnienia związane z formacją nauczyciela nie są często podejmowane, temat artykułu wydaje się być uzasadniony. Metodą badawczą stosowaną w tym artykule jest analiza zgromadzonego materiału, która rodzi pewne implikacje zawarte w zakończeniu. 


Słowa kluczowe


osoba; nauczyciel; integralne wychowanie; integralny rozwój; formacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamski, Franciszek. „Wprowadzenie: personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu”. W: Wychowanie personalistyczne, red. Franciszek Adamski, 9–19. Kraków: WAM, 2005.

Bolzan, Doris Pires Vargas, Isaia Silvia Maria de Aguiar, Maciel Adriana Moreira da Rocha. “Teacher’s formation: the construction of teaching and pedagogical activity in Higher Education”. Rev. Diálogo Educ 38 (2013): 49–68.

Cencini, Amedeo. Od wychowania do formacji. Kraków: Salwator, 2005.

Chałas, Krystyna. „Introcepcja wartości”. W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 460–464. Radom: POLWEN, 2016.

Gerstmann, Stanisław. Rozwój uczuć. Warszawa: WSiP,1986.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Jan Paweł II. Przemówienia. Homilie. Polska 2VI–10VI 1979. Kraków: Znak, 1979.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2000.

Kunowski, Stefan. Wartości w procesie wychowania. Kraków: Impuls, 2003.

Marek, Zbigniew. Pedagogika towarzyszenia. Kraków: AIK, 2017.

Nesbit, Marion, Susan DeCristofaro. “Creative Arts as Companion Therapy in Cancer Treatment: A Patient Partnership”. Journal of Pedagogy, Pluralism, and Practice 4 (2007): 81–90.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 2001.

Palmer, Parker. “Reflections on a Program for The Formation of Teachers. An occasional paper of the Fetzer Institute”, http://www.couragerenewal.org/parker/writings/reflections-on-a-program/ [access: 10.06.2016]

Paszkowska, Teresa. „Formacja osoby”. W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 368–372. Radom: POLWEN, 2016.

Rusiecki, Mieczysław. „Religijność a dojrzałość osobowa człowieka (wyzwanie dla polskiego nauczyciela na III tysiąclecie”. W: Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria – praktyka, red. Teresa Gumuła, Tadeusz Dyrda, 61–83. Kielce: UHP, 2006.

Rynio, Alina. Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.

Rynio, Alina. „Integralny rozwój człowieka”. W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 448–453. Radom: POLWEN, 2016.

Rynio, Alina. „Integralne wychowanie”. W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 440–448. Radom: POLWEN, 2016.

Sroczyński, Wojciech. „Rozwój człowieka”. W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 971–981. Radom: POLWEN, 2016.

Szymańska, Maria. Transformative creativity in teacher formation. A pedagogical approach. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM, 2017.

Szymańska, Maria. „Introcepcja wartości w kształtowaniu dojrzałości ludzkiej podmiotów edukacyjnych. Perspektywa pedagogiczna”. W: Człowiek – edukacja – społeczeństwo. Wybrane zagadnienia i problemy, red. Małgorzata Gogolewska-Tośka, Maria Szymańska, 51–63. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2017.

Veiga, Ilma Passos Alencastro. “Teachers’ formation for Higher Education and the diversity in the docence/teaching”. Rev. Diálogo Educ. 42 (2001): 327–342.

Wierzbicki, Alfred. „Osoba”. W: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, red. Krystyna Chałas, Adam Maj, 694–697. Radom: POLWEN, 2016.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism