Analysis of Selected Approaches to the Integral Pedagogy in Polish Pedagogical Thought

Lucyna Dziaczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.014

Abstrakt


Analiza wybranych ujęć pedagogiki integralnej w polskiej myśli pedagogicznej

W prezentowanym artykule została podjęta próba analizy wybranych ujęć pedagogiki integralnej w polskiej myśli pedagogicznej. Uzasadnieniem dla dokonanych przez autorkę wyborów były osobiste deklaracje uprawiania takiej pedagogiki przez konkretnych badaczy oraz/lub zaklasyfikowanie ich przez innych pedagogów do grupy pedagogów integralnych. Autorka artykułu dostarcza argumentów, że idea integralności w pedagogice jest przedmiotem troski badaczy reprezentujących różne nurty myślenia pedagogicznego. Jest ona jednocześnie przedmiotem prowadzonych przez nich sporów. Prezentację wybranych ujęć pedagogiki integralnej autorstwa: Sergiusza Hessena, Stefana Kunowskiego, Ireny Wojnar, Bogdana Suchodolskiego, Mariana Nowaka, Zbigniewa Kwiecińskiego oraz Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, kończy krótka charakterystyka polemicznego wobec ich twórczości stanowiska Wiesława Andrukowicza.


Słowa kluczowe


pedagogika integralna; pedagogika ogólna; pedagogika personalistyczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrukowicz, Wiesław. By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej. Kraków: Impuls, 2011.

Andrukowicz, Wiesław. Edukacja integralna. Kraków: Impuls, 2001.

Hessen, Sergiusz. O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1997.

Hessen, Sergiusz. Podstawy pedagogiki. Tłum. A. Zieleńczyk. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1997.

Jasińska, Katarzyna. „Bogdana Suchodolskiego personalizm laicki?”. In: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, ed. Franciszek Adamski, 229–243. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

Jaworska-Witkowska, Monika. Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Impuls, 2009.

Jaworska-Witkowska, Monika. W stronę pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.

Kubinowski, Dariusz. „Pedagogiczne myślenie humanistyczne jako kategoria metodologiczna”. In: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, eds. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, 171–187. Kraków: Impuls, 2006.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie, 1980.

Kwieciński, Zbigniew. Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995.

Maritain, Jacques. Humanizm integralny. Warszawa: Wydawnictwo „Krąg”, 1981.

Nowak, Marian. „Metodologia pedagogiki między «naukowością/teoretycznością» a «praktycznością»”. In: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, eds. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, 145–170. Kraków: Impuls, 2006.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 1999.

Rynio, Alina. „Integralne wychowanie”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 440–448. Radom: POLWEN, 2016.

Sośnicki, Kazimierz. Istota i cele wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967.

Suchodolski, Bogdan. Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967.

Wojnar, Irena. „Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną”. In: Rozwój pedagogiki ogólnej.

Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, ed. Andrzej Bogaj, 39–47. Warszawa-Kielce: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, 2001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism