Pedagogiczne znaczenie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Paweł Kaźmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.010

Abstrakt


Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest jedną z form organizacyjnych ruchu abstynenckiego, zainicjowaną przez ks. Franciszka Blachnickiego. W artykule podjęto następujące kwestie: a) teoretyczne podstawy idei abstynenckiej ks. Blachnickiego, b) formy organizacyjne jego działalności abstynenckiej, c) praktyczne uwarunkowania przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i d) wnioski dotyczące pedagogicznego oddziaływania Krucjaty.


Słowa kluczowe


abstynencja; profilaktyka; ks. Franciszek Blachnicki; teologia wyzwolenia; supererogacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„17 VI 1959 Ukazują się «Wytyczne Episkopatu dla kościelnej działalności trzeźwościowej»”. http://kwc.oaza.pl/17-vi-1959-ukazuja-sie-wytyczne-episkopatu-dla-koscielnej-dzialalnosci-trzezwosciowej (dostęp: 4.06.2016).

„1931–1951 Młodzieńcze ideały ks. Franciszka Blachnickiego”. http://kwc.oaza.pl/1931-1951-mlodziencze-idealy-ks-franciszka-blachnickiego (dostęp: 3.06.2016).

Blachnicki, Franciszek. „Abstynencja purytańska a katolicka”. Tygodnik Powszechny 41 (1949): 3–4.

Blachnicki, Franciszek. „Abstynenckie «Credo» Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”. W: tenże, Wolni i wyzwalający, 56–66. Poznań: IW „Jerozolima”, 2001.

Blachnicki, Franciszek. Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej, Matki Kościoła. Podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie, 2013.

Blachnicki, Franciszek. „Problem alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia”. W: tenże, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, 19–36. Carlsberg: Maximilianum, 1985.

Blachnicki, Franciszek. „Światło-Życie, znak wyzwolenia”. W: tenże, Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, 37–45. Carlsberg: Maximilianum, 1985.

Blachnicki, Franciszek. „Wartości humanistyczne idei abstynenckiej”. Homo Dei 4 (1960): 591–597.

Blachnicki, Franciszek. „W obronie idei abstynencji”. Tygodnik Powszechny 50 (1952): 6–7.

„Drogowskazy Nowego Człowieka”. http://kosciol.wiara.pl/doc/494751.Drogowskazy-Nowego-Czlowieka (dostęp: 18.06.2016).

Gołębiowska, Katarzyna, Monika Wójcik. Komentarze pod materiałem „Jak to jest być abstynentem w Polsce”, audycja telewizyjna programu Pytanie na śniadanie. http://pytanienasniadanie.tvp.pl/24293409/jak-to-jest-byc-abstynentem-w-polsce (dostęp: 16.06.2016).

Jankowiak, Krzysztof, Maciej Krulak. „Czyn miłości”. Wieczernik. http://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/wieczernik/art,53,czyn-milosci.html (dostęp: 4.06.2016).

Jankowiak, Krzysztof. „Pytania o Krucjatę”. Wieczernik 134 (2005). http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/pytania-o-krucjate_id92 (dostęp: 18.06.2016).

Kaniowski, Andrzej Maciej. Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999.

Klimkiewicz, Anna. „Uzależnienie od alkoholu”. http://psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/ 81263,uzaleznienie-od-alkoholu (dostęp: 31.05.2016).

„Kościół – wotum KWC p.w. Niepokalanej Jutrzenki Wolności”. http://kwc.oaza.pl/kosciol-wotum-kwc-pw-niepokalanej-jutrzenki-wolnosci (dostęp: 4.06. 2016).

Leczkowska, Magdalena. „Mam szczery przymus…”. http://www.eleuteria.oaza.org.pl/83/06-Mam_szczery_przymus.html (dostęp: 3.06.2016).

„Młodzi dla młodych”. http://www.kwc.oaza.pl/mlodzi-dla-mlodych (dostęp: 17.06.2016).

„O KWC. Wprowadzenie. Dlaczego Krucjata? Dar abstynencji”. http://kwc.oaza.pl/dlaczego-krucjata-dar-abstynencji (dostęp: 1.06.2016).

„Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach”. http://www.osrodek-brynow.pl/ (dostęp: 4.06.2016).

Stomma, Stanisław. „Poprawić reputację jednej dobrej sprawy”. Tygodnik Powszechny 27 (1949): 1–2.

Stomma, Stanisław. „Konfrontacja”. Tygodnik Powszechny 43 (1952): 5.

Wodarczyk, Adam. Prorok żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987) – życie i działalność. Katowice: Emmanuel, 2008.

Wojcieszek, Krzysztof. „Wstęp”. W: Franciszek Blachnicki, Wolni i wyzwalający, 7–11. Poznań: IW „Jerozolima”, 2001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism