Krzywda i przebaczenie w resocjalizacji i innych działaniach pomocowych

Tomasz Janusz Wach

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.031

Abstrakt


W artykule odniesiono się do relacji interpersonalnych tworzonych przestępstwem. Zagadnienie krzywdy wyrządzanej ofiarom przez sprawców omówiono w kontekście ewentualności przebaczenia ze strony ofiar. Wykazano różne obszary relacji międzyludzkich, gdzie krzywda i przebaczenie znajdują swój wyraz.


Słowa kluczowe


krzywda; trauma; przebaczenia; resocjalizacja sprawców przestępstw; pomoc terapeutyczna ofiarom

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baron-Cohen, Simon. Teoria zła. Sopot: Smak Słowa, 2014.

Browne, Kevin, Martin Herbert. Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: PARPA, 1999.

Gilligan, James. Wstyd i przemoc. Poznań: „Media i Rodzina”, 2001.

Hołyst, Brunon. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: Lexis Nexis, 2009.

Jasiński, Andrzej, Wojciech Zyzak, Aldona Król. „Przebaczenie”. W: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, 604–606. Lublin: TN KUL, 2012.

Kmiecik-Baran, Krystyna. Młodzież i przemoc. Warszawa: PWN, 1999.

Konopczyński, Marek. „Kierunki zmian teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce”. W: Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, red. Marek Konopczyński, Wiesław Ambrozik, 7–63. Warszawa: CMPPP, 2009.

Kowalczyk, Stanisław. Wolność naturą i prawem człowieka. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, 2000.

Majchrzyk, Zdzisław. Nieletni, młodociani, dorośli sprawcy zabójstw. Warszawa: IPiN, 2004.

Maultsby, Maxie C. Racjonalna Terapia Zachowania. Poznań: Alterna,1992.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin: RW KUL, 2000.

Stein, Arndt. Kiedy dzieci są agresywne. Warszawa: Jedność, 2002.

Szostek, Andrzej. Normy i wyjątki. Lublin: KUL, 1980.

Wach, Tomasz Janusz. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych. Lublin: KUL, 2009.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism