Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Paedagogia Christiana?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Authors are kindly asked to prepare submitted texts according to the below instructions. Observing the provided standards will greatly contribute to speeding up the process of publication. The requirements are as follows:

Length of text:

article – should not exceed 15 pages;
report – should not exceed 5 pages;
review or bibliographic note – should not exceed 4 pages;

Abstracts and notes on the author:

The article should end with an abstract and 5 key-words in English; the abstract should be headed with a translated title of the article;

abstract of the article and 5 key-words in Polish;

a short note on yourself as the Author of the article, mentioning your academic titles and workplace of research centre, e.g.: Ph.D. Jan Kowalski, Professor of Nicolaus Copernicus University, head of the Department of Philosophy of Education in the Institute of Philosophy at Nicolaus Copernicus University in Toruń; 

Text format:

text file formats: *.rtf or *.doc (World 97 or later versions + special fonts used by the Author, e.g.  Greek font, Hebrew font, etc.);

font: Times New Roman, font size 12, bold letters and italics are allowed, underline is not;

1.5 line spacing;

left margin 3 cm, other margins approximately 2.5 cm;

please do not leave empty lines between paragraphs, do not use word-breaking, neither any special formatting;

in case of submitting a hard copy, single sided print is required;

Notes (The Chicago Manual of Style):

endnotes (Times New Roman size 10; 1 line spacing):

endnote concerning a monograph (one author)1 (two or more authors) 2

endnote concerning a chapter of a work written by multiple authors3

endnote concerning a journal4

referring to the same title as above5

endnote concerning a work which has been already mentioned in the endnotes but not directly above (one author)6 (two or more authors)7

 

1. Jerzy Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele (Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000), 24.

2. Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 37.

3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

4. Józef M. Dołęga, „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”, Paedagogia Christiana 2 (2011): 19.

5. Ibidem, 27.

6 Bagrowicz, Edukacja, 34.

7. Bagrowicz, Jankowski, „Pan, Bóg twój, 67.

 

Bibliography:

Bagrowicz, Jerzy. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000.

Bagrowicz, Jerzy, Stanisław Jankowski. „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Dołęga, Józef M. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2 (2011): 11-39.

Pawlak, Zdzisław. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

 

Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one:

Dołęga, Józef M. 2011. „Nauki środowiskowe na początku XXI wieku”. Paedagogia Christiana 2: 11-39. http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2011.001

 

Figures and diagrams:

figures for publication must be of good quality (files *.tif, *.jpg or *.cdr of definition not less than 300 dpi), unified form and descriptions;

charts – made with Corel Draw or Microsoft Excel (it they must be edited during the process);

tables, diagrams and figures must be numbered, as well as, titled or captioned;  

Illustrations, diagrams and figures taken from online sources are not allowed;

all excerpts from other texts, illustrations, figures, diagrams, tables, etc. taken out of other works are protected by copyright; publishing materials protected by copyright is only possible upon providing the Editorial Office with a written consent of copyright owner by the Author.

If in doubt in relation to the instructions to authors, please contact Ms. Mirosława Buczyńska from Wydawnictwo Naukowe UMK, the publishing editor of the Journal, e-mail: mirbucz@uni.torun.pl.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,5).
  4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism