Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 59 (2015) Zawsze wierny? Sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie Krakowskim w XVI i XVII w. Abstrakt  PDF
Dawid Machaj
 
Vol 63 (2019) Czy reformacja w Polsce była luterańska? O polemikach antyluterańskich w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku Abstrakt  PDF
Maciej Ptaszyński
 
Vol 59 (2015) Wulgata Lowańska a Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka z roku 1593 Studium Mt 16, 13-20 Abstrakt  PDF
Paulina Nicko-Stępień
 
Vol 64 (2020) Casus „Gutfora”, czyli o polskich zwolennikach wczesnej reformacji i ich procesach. Uwagi źródłoznawcze w związku z książką Natalii Nowakowskiej o królu Zygmuncie Starym i Marcinie Lutrze Abstrakt  PDF
Paweł Kras
 
Vol 63 (2019) Jak po chrześcijańsku dom dyscyplinować, czyli rzecz o zapomnianym gdańskim poradniku Christliche Haußzucht… Joachima Löisentina z 1655 roku Abstrakt  PDF
Piotr Kociumbas
 
Vol 63 (2019) Poeta Lutheranus? Casus Palingeniusa i jego poematu Zodiacus vitae (1536) Abstrakt  PDF
Ewelina Drzewiecka
 
Vol 63 (2019) Druk antypapieski z osobistą dedykacją Marcina Lutra dla księcia Albrechta von Brandenburg-Ansbach Abstrakt  PDF
Julia Możdżeń
 
Vol 60 (2016) „To jest owczarnia onego Dobrego Pasterza”. Pojęcie „prawdziwego” Kościoła w polskich szesnastowiecznych katechizmach Abstrakt  PDF
Waldemar Kowalski
 
Vol 63 (2019) Mendykanci wobec reformacji w Prusach Królewskich i Zakonnych do 1526 roku Abstrakt  PDF
Rafał Kubicki
 
Vol 62 (2018) Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego Abstrakt  PDF
Jan Mironczuk
 
Vol 61 (2017) Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie (1916–1939) – geneza, struktura prawna i działalność Abstrakt  PDF
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 61 (2017) Źródła dla komentarza tekstowego Nowego Testamentu w tłumaczeniu Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Dz 2, 14–36 Abstrakt  PDF
Paulina Nicko-Stępień
 
Vol 61 (2017) Doktryna i polityka w łacińskiej poezji biblijnej śląskich uczniów Filipa Melanchtona Abstrakt  PDF
Angelika Modlińska-Piekarz
 
Vol 61 (2017) Z pamiętników muzykalnego humanisty. Schreibkalender Eliasa Maiora (1588–1669) jako źródło do historii kultury muzycznej Wrocławia Abstrakt  PDF
Tomasz Jeż
 
Vol 61 (2017) Fonti umanistiche nel pensiero di Christian Francken Abstrakt
Mario Biagioni
 
Vol 61 (2017) Bischöfe, Humanisten und einfache Lutherfeinde. Die Kontakte des Erasmus nach Polen im Spiegel seines Briefwechsels Abstrakt
Christoph Galle
 
Vol 61 (2017) De l’inspiration au rejet: Renaissance et Réforme Abstrakt
Marie Barral-Baron
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism