Autor - szczegóły

Skoczek, Robert, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki, Polska

  • Vol 11 (2014) - ARTYKUŁY
    Standaryzacja wymowy polskich nazw własnych w niemczyźnie ponad regionalnej w świetle współczesnych badań mowoznawczych. Założenia i koncepcje prac kodyfikacyjnych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism