Autor - szczegóły

Budziak, Anna, Uniwersytet Jagielloński Katedra Ukrainistyki, Polska

  • Vol 4, No 2 (2010) - ARTYKUŁY
    Zapożyczenia polskie w materiale ukraińskim XIX-wiecznego ukraińsko-polskiego słownika frazeologicznego Iwana Wahylewycza
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism