Vol 8, No 2 (2012)

Spis treści

Od redakcji
Maciej Grochowski
PDF
9-12

WSPOMNIENIA

Wspomnienie o przyjacielu. Profesor Teresa Friedel (1934–2011)
Elżbieta Smułkowa
PDF
15-26
Nauka, dydaktyka, organizacja. Profesor Teresa Friedelówna jako nauczyciel akademicki
Czesław Łapicz
PDF
27-34

ARTYKUŁY

Janusz Małłek
PDF
37-50
Anetta Luto-Kamińska
PDF
51-64
Joanna Kulwicka-Kamińska, Magdalena Lewicka
PDF
65-76
Irena Maryniakowa
PDF
77-86
Witold Mańczak
PDF
87-90
Agata Trawińska
PDF
91-116
Lechosław Jocz
PDF
117-126
Izabela Duraj-Nowosielska
PDF
127-172
Daniel J. Sax
PDF
173-204
Anna Kisiel
PDF
205-214
Andreja Žele
PDF
215-230
Mariola Wołk
PDF
231-244
Michał Mordań
PDF
245-260
Informacje dla autorów
 
PDF
261-264


Partnerzy platformy czasopism