Jubileusz Profesor Zuzanny Topolińskiej

Maciej Grochowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2020.001

Abstrakt


Artykuł powstał z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Profesor Zuzanny Topolińskiej. Autor przedstawia curriculum vitae uczonej i jej wybitne osiągnięcia w językoznawstwie słowiańskim.

Zuzanna Topolińska (ur. 1931, w Warszawie) ukończyła studia filologiczne (ze specjalnością językoznawczą) w 1952 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskała stopień doktora w 1959 roku na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1964 roku stopień doktora habilitowanego. W 1974 roku została profesorem nadzwyczajnym, a w 1980 roku profesorem zwyczajnym w Instytucie Języka Polskiego PAN. W latach 1954– 1992 pracowała kolejno w pracowniach dialektologicznej, gramatycznej i semantycznej PAN. W 1983 roku wyjechała do Macedonii, gdzie pracowała jako profesor gościnny w Katedrze Języków Słowiańskich na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopju. Była jednym z organizatorów Centrum Badawczego Lingwistyki Arealnej przy MANU i kierowała nim od jego założenia w 2000 roku do 2016 roku. Była kierownikiem projektu badawczego „Miejsce języka macedońskiego w językoznawstwie słowiańskim i bałkańskim na świecie”. Prof. Topolińska jest autorką ponad 600 publikacji, w tym ponad 20 książek. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopju (1997) i Uniwersytetu Wrocławskiego (2016). W 2016 roku odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim oficjalne odnowienie jej doktoratu po 57 latach. Prof. Topolińska jest członkiem Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (1976), Polskiej Akademii Umiejętności (1991) oraz Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk (1997).


Słowa kluczowe


Zuzanna Topolińska; strukturalizm; językoznawstwo słowiańskie; teoria języka; gramatyka

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism